Aktualitātes
 Svētdarbības
 Notikumu kalendārs
 Regulārās norises
 Notikumi
2006.gads
2007.gads
2008.gads
2009.gads
2010.gads
2011. gads
2012. gads
2013. gads
2014. gads
2015. gads
2016.gads
2017.gads
2018.gads
 Izlasi!
 Draudzes avīze
 Vēsture
 Svētdienas skola
 Draudzes padome
 Galerijas
 Kapsēta
 Kontakti
 Ķekavas Romas katoļu draudze
 Noderīgas saites
Meklēšana

 
Kaspars Cērps - jaunais mūsu draudzes evaņģēlists, bet kas vēl?

Kaspars Cērps - jaunais evaņģēlists, bet kas vēl? 
Viņš sauc sevi par rūdītu jelgavnieku. Jelgavā dzimis, audzis, skolā gājis. Arī universitāti pabeidzis Jelgavā ar ainavu arhitekta diplomu kabatā. Universitātes laikā atradis Kristu Jelgavas sv. Annas ev. lut. draudzē - tur 1997. gadā kristīts, iesvētīts, un, kopš tā laika, katru svētdienu arī atrodams Annas baznīcas solā. Uzticīgus baznīcā gājējus mēdz novērtēt - ar laiku Kaspars kļuvis par perminderi, draudzes padomes locekli, tāpat arī draudzes kora dalībnieku. Paralēli uzsāktas darba gaitas Rīgā, arhitektu birojā, kur strādā par arhitekta palīgu līdz pat šim brīdim. Aicinājums kalpot draudzes iesvētes mācībā noved pie vēlmes padziļinātai teoloģijas studēšanai. Caur Lutera akadēmijas pedagoģisko nodaļu galu galā nonācis arī līdz teoloģijas bakalaura programmai, ko sekmīgi pabeidzis 2016. gadā, rakstot bakalaura darbu par M. Lutera Mazo Katehismu. Lielākais prieks un ieguvums no būšanas Baznīcā - Kristus klātbūtne Dieva Vārdā, sakramentos un draudzes kopībā, ko gribas nodot tālāk citiem, iedrošināt meklēt un atrast to ik katrā dzīves situācijā. 
Kaspars ir veiksmīgi nokārtojis evaņģēlista eksāmenu un viņam 2019.gada 21. augusta LELB Kapitula sēdē tika piešķirts evaņģēlista amats ar amatā ievešanas brīdi. Kalpošanai Kaspars tika nosūtīts Jūrmalas iecirkņa prāvesta Arņa Eltermaņa rīcībā un pārraudzībā. 
Prāvesta draudze ir mūsu mīļā Doles-Ķekavas draudze, līdz ar to, 2019.gada 13.oktobra svētdienā prāvests Arnis evaņģēlistu Kasparu ieveda amatā Doles-Ķekavas baznīcā draudzes dievkalpojuma laikā. Dievkalpojumā jaunais evaņģēlists runāja sprediķi un kopā ar draudzes pērminderu Lauri Bērziņu kalpoja altārī izdalot Svēto Vakarēdienu. 
Ar šo brīdi Kaspars ir pilntiesīgs LELB Baznīcas evaņģēlists, kurš kalpos Jūrmalas iecirknī. Pirmo laiku Kaspara samtaino balsi un dziedātos psalmus varēs baudīt mūsu Doles- Ķekavas draudze, vēlāk kalpošana paredzēta arī citās Jūrmalas iecirkņa draudzēs. 
Evaņģēlists ir liels atspaids un palīgs draudžu mācītājiem un vajadzības gadījumā var patstāvīgi vadīt Vārda dievkalpojumu un izdalīt iepriekš konsekrētu Svēto Vakarēdienu. 
Lai Dievs vada Kasparu viņa kalpošanā un dod spēku un prieku sludinot Kristus mācību!

Lietotāja Doles Ķekavas Draudze attēls.
Lietotāja Doles Ķekavas Draudze attēls.
Lietotāja Doles Ķekavas Draudze attēls.
Lietotāja Doles Ķekavas Draudze attēls.
 Iesūtīts: 2019.10.19 10:45
  KontaktiemArnis Eltermanis
mācītājs
arniseltermanis@gmail.com
29177336

Raitis Heniņš
 draudzes priekšnieks
 raitis@gd.lv
 29149425Ieva Kolosovska
 diakonijas un
 saimniecības vadītāja
29157260


Rihards Dremakovs 

Kapu pārzinis 
25923354 
rihards.dremakovs@inbox.lv

Draudzes e-pasts:

doleskekavasdr@inbox.lv

www.facebook.com  /

/kekavas.baznica 
 
Copyright 2006; Created by MB Studija »