Aktualitātes
 Notikumu kalendārs
 Svētdarbības
 Regulārās norises
 Diakonija
 Svētdienas skola
 Draudzes padome
 Kapsēta
 Kontakti
 Notikumi
 Izlasi/Noklausies
 Galerijas
 Draudzes avīze
 Vēsture
 Ķekavas Romas katoļu draudze
 Projekti
 Noderīgas saites
Meklēšana

 

      Kapsēta

Doles-Ķekavas ev. lut. draudze kapus savā īpašumā  no Ķekavas pagasta atguva  2001. gadā. Kapu apsaimniekojamā platība sasniedz 2,7 ha.

Kapsēta ir daļēji slēgta un apbedījumi tajā  paredzēti tiem iedzīvotājiem, kuriem esošās  kapu vietas ir ierādītas līdz 2001. gada 15. jūnijam un kuru īpašnieki,  piederīgie vai īpašuma pārmantotāji ir noslēguši ar Doles-Ķekavas ev. lut. draudzi „Beztermiņa kapavietas nomas līgumu”

Neskatoties uz to, ka jaunu kapa vietu iegādei priekšroka tiek dota draudzes locekļiem, tās iegādāties var arī Ķekavas pagasta iedzīvotāji. Sakarā ar to, ka kapiem nav iespēja teritoriāli paplašināties, jauno kapa vietu skaits ir ierobežots. 

      

Kapu apsaimniekošanu draudze veic par līdzekļiem, kas iegūti no kapu vietu pārdošanas un esošo kapa vietu piederīgo ziedojumiem. Iegūtie līdzekļi galvenokārt tiek izmantoti atkritumu apsaimniekošanai. Pēc vietējās pašvaldības un vispārējām vides  prasībām atkritumu utilizācija nav pieļaujama ar atklātas dedzināšanas paņēmienu. Pēc vairākkārtējām sarunām ar vietējās pašvaldības vadību, tika saņemts atteikums daļēji  finansēt atkritumu izvešanu no kapu teritorijas, tāpēc faktiski kapu apsaimniekošanu pilnībā apmaksā personas,  ar kurām noslēgti Beztermiņa kapavietas nomas līgumi.

Līdz 2002. gadam veikto apbedījumu piederīgajiem ar draudzi bija jānoslēdz  „Beztermiņa kapavietas nomas līgums”. Uz doto brīdi to ir izdarījuši aptuveni puse kapa vietu piederīgie, kaut gan reģistrācijas termiņi tika pagarināti vairākkārt.               

  No pagājušā gada 1. jūlija, kapu reģistrācija tika pārtraukta un turpmāk tiks liegta apbedīšana piederīgajiem, kuri nevarēs uzrādīt „Beztermiņa kapavietas nomas līgumu”.  Lai veiktu apbedīšanu, būs jānomaksā parāds par iepriekšējo laiku. Ja piecu gadu laikā, no 2002. gada  skaitot (tas ir, līdz 2006. gada beigām), netiks nomaksāts parāds, draudzes padome ir tiesīga kapavietu samazināt vai arī ierādīt citiem.

Ar 01.01.2024.gadskārtējais  maksājums kapu uzturēšanai 
strādājošiem EUR 30.00, nestrādājošiem Eur 20.00. 
Jūs varat samaksāt draudzes kancelejā, par ko jums tiks izsniegta kvīts vai pārskaitīt uz draudzes kontu.
Kapu pārzini Lauri Bērziņu var sazvanīt un norunāt tikšanos pa tālruni  25773343

Visi iegūtie līdzekļi tiek izmantoti kapsētas apsaimniekošanas vajadzībām. Lūdzam saudzēt pašu sarūpēto!


Atkritumus šķirojam:

1.bioloģiskos (lapas, puķes, zarus, utt) mest norādītajās vietās (sekojam uzrakstiem); 
2. vāzes, maisiņus,u.c. atkritumus, kuri dabā nesadalās, mest tikai konteineros!

Paldies par izpratni un atsaucību. Lai Dieva svētība mums visiem.

Draudzes padome


 

 

  KontaktiemArnis Eltermanis
mācītājs
arniseltermanis@gmail.com
29177336‍Kaspars Cērps
‍evanģēlists

Raitis Heniņš
 draudzes priekšnieks
 raitis@gd.lv
 29149425Ieva Kolosovska
 diakonijas un
 saimniecības vadītāja
29157260Lauris Bērziņš 

Kapu pārzinis 
25773343
lauris00777@inbox.lv

Draudzes e-pasts:

doleskekavasdr@inbox.lv

www.facebook.com  /

/kekavas.baznica 

 
Copyright 2006; Created by MB Studija »