Aktualitātes
 Notikumu kalendārs
 Svētdarbības
 Regulārās norises
 Diakonija
 Svētdienas skola
 Draudzes padome
 Kapsēta
 Kontakti
 Notikumi
2006.gads
2007.gads
2008.gads
2009.gads
2010.gads
2011. gads
2012. gads
2013. gads
2014. gads
2015. gads
2016.gads
2017.gads
2018.gads
2019.gads
 Izlasi/Noklausies
 Galerijas
 Draudzes avīze
 Vēsture
 Ķekavas Romas katoļu draudze
 Projekti
 Noderīgas saites
Meklēšana

 

  

2011.gada notikumi draudzē


 Savā žēlastībā Dievs vēlas, lai mēs ik dienas piedzīvotu Kristus augšāmcelšanās spēku, kas dod mums spēju darīt labu līdzcilvēkiem. „Jo mēs esam... Kristū Jēzū radīti labiem darbiem”. /Ef.2.:10/ Apbalvojums  „Uzticības vairogs”

piešķirts mūsu draudzes locekļiem Ainai Lazdai un Konrādam Prūsim

To pasniedza arhibīskaps Jānis Vanags 11.decembrī.

Sirsnīgi apsveicam un lepojamies!

LELB apbalvojums “Uzticības vairogs” dibināts 2005. gada 2. oktobrī, Pļaujas svētkos. Tā devīze ir vārdi no 3. Jāņa vēstules 1:5, “… ar uzticību tu visu esi darījis”Ar “Uzticības vairogu” apbalvo personas par sevišķiem nopelniem draudzes un Baznīcas darbā. Par nopelniem uzskatāma ilgstoša uzticīga un uzcītīga kalpošana Baznīcas vai draudzes darbā, priekšzīmīga un godīga pienākumu izpilde, ikviena kalpošana Baznīcas, savas draudzes un sabiedrības garīgās izaugsmes labā. Ar “Uzticības vairogu” var apbalvot fiziskās personas – draudžu darbiniekus, ilggadīgus draudžu locekļus, kas uzticīgi kalpojuši savai draudzei un Baznīcai.


Arhibīskapa Jāņa Vanaga un Jūrmalas iecirkņa prāvesta Andra Krauliņa vizitācija mūsu draudzē

Lai uzzinātu, kā ikdienā dzīvo viņu draudzes, Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīca atjaunojusi vizitācijas. Tas nozīmē, ka vairākas dienas kādā no draudzēm viesojas virsvaldes pārstāvji un iepazīst gan draudžu veiksmes, gan problēmas. Pirmo vizitāciju piedzīvojusi arī mūsu draudze.


 

9.decembrī tikšanās Doles Tautas namā ar iedzīvotājiem un Ķekavas novada pašvaldības iestāžu pārstāvjiem un uzņēmējiem.


10.decembrī tikšanās ar draudzes padomi


                                              

11.decembrī dievkalpojums, iesvētības un tikšanās ar draudzi Doles tautas namā.


    
Kopš 26.septembra Ķekavā notiek pirmais Alfas kurss un tas norisināsies vēl līdz decembra vidum. Aicināti piedalīties ir gan kristieši (neatkarīgi no konfesijas), gan tie, kuri vēl Dievu nepazīst, tātad jebkurš, tikai šoreiz vecumā no 12 līdz 24 gadiem, jo šī ir tieši jauniešu Alfa. Kursu rīko Ķekavas draudze. Organizatoru komanda palīdz iekārtot telpas, saklāj galdus, uzaicina vieslektorus, gādā par veiksmīgu norisi un vada mazās sarunu grupas. Nodarbības notiek pirmdienu vakaros Ķekavas Mūzikas skolas telpās. Kāpēc tur? Tas ir Alfas nosacījums - tikšanās notiek ārpus baznīcas. Kas tur notiek? Vispirms sapulcējušies iepazīstas (var arī neiepazīties - brīva izvēle), aprunājas par dienas notikumiem, ietur kopīgu maltīti. Seko dažādas interesantas lekcijas, kuru tematika ir izkārtota pēc Alfas plāna. Piemēram, kas ir Jēzus; kā es varu būt pārliecināts par savu ticību; kāpēc un kā man lūgt; kā es varu pretoties ļaunumam; kam man baznīca utt. Vai šādi jautājumi mums nerodas laiku pa laikam, lai cik ilgas būtu mūsu attiecības ar Dievu? Vai mēs ar jebkuru varam par to aprunāties vai dalīties pārdomās? Šeit IR tieši tāda iespēja - rast atbildes uz jautājumiem, satikt domubiedrus, uzklausīt liecības un mācīties. Pēc lekcijas visi sadalās mazajās diskusiju grupās. Kā to visu organizējam? Esam 6 cilvēku komanda (3 no Ķekavas, 3 no Baldones draudzes), bet kursa administratore ir Antra. Paldies viņai par draudzes iedvesmošanu jauniem garīgiem meklējumiem, sadraudzībai, kalpošanai un uzņēmību, neatlaidību rūpēs par Labās Vēsts nodošanu ķekaviešiem! Viņa sarunā un aicina lektorus, rūpējas, lai būtu nodrošinātas maltītes un tehniskās lietas, atrod un iedvesmo palīgus, gādā arī par lūgšanu atbalstu. Lūgšanu atbalsts ir nenovērtējami svarīgs – ikviens draudzes loceklis ir aicināts lūgt par Alfas kursa veiksmīgu norisi un arī tieši Alfas kursa laikā – pirmdienās no pl.19.00-21.00, lai Dievs šai laikā darbojas pie dalībnieku sirdīm. Tas nav viegli - lūgt par kaut ko neparastu, mums vēl svešu, turklāt neredzot, nepazīstot tos, par kuriem jālūdz. Tāpēc arī cenšamies stāstīt, kas ir Alfa, kāpēc mums tā šķiet tik nozīmīga un kādus augļus tā varētu nest. Mūsu draudzei ir ļoti atsaucīgi kaimiņi un atbalsts pirmās Alfas organizēšanā - Baldones draudzes jaunieši, kuru draudzē jau ir bijušas vairākas Alfas gan jauniešiem, gan pieaugušajiem, tāpēc droši ļāvāmies viņu idejām un ieteikumiem. Paldies viņiem par to! Alfas kursa reklamēšanai Ķekavā tika intervēti un filmēti jaunieši, uzdodot jautājumus - kurš ir populārākais cilvēks Ķekavā; ko tu savā dzīvē nekad nedarītu; ja būtu Dievs, ko tu viņam gribētu pajautāt. Izveidotā filma pirmajā vakarā tika demonstrēta un ar sajūsmu novērtēta. Pirmajā reizē ieradās 17 jaunieši. Pateicība Dievam par to! Piedzīvota ir arī Alfas nedēļas nogale kopā ar Rīgas Vecās Svētās Ģertrūdes draudzes Alfas jauniešiem Depkina muižā. Ir brīnišķīgi redzēt, kā cilvēki atsaucas uzaicinājumam kalpot Alfā – dalīties ar pieredzi, gudrību, dāvanām, liecībām - ziedot savu laiku, lai iepriecinātu, iedvesmotu, atbalstītu, un būtu mums kā paraugs – mācītu dzīvot ticībā Dievam un paļāvībā!

Šis Alfas kurss ir beidzies, bet mēs jau zinām, ka noteikti būs nākošais. Sekosim informācijai un atsauksimies! Vislabākā pieredze rodas darot!


 Labdarības akcija  sadarbībā  ar t/c "Liiba"

Nu jau vairākus gadus draudze sadarbībā ar tirdzniecības centru „Liiba” Ķekavā īsteno labdarības akcijas, kurās iespējams ziedot dažādas  mantas, bet, savukārt tie, kuriem tās ir vajadzīgas, saņemt.

    

 T/c "Liiba" telpas

     ‍Pirms tam, protams, šim pasākumam ir jāgatavojas. Konrāds, Aigars un Kārlis vienmēr gatavi palīdzēt.
 


18.novembrī, draudzē viesojās dzejnieks, kristīgās ētikas skolotājs Livars Jankovskis. 

Viņš  dalījās savā Latvijas izjūtā un lasīja savu dzeju. Baznīcā bija apskatāma arī viņa veidotā miniatūru izstāde. Vairāk info www.livars.lv

Pie baznīcas satiku kādu vīru

Un tam vaicāju,

Pa kuru ceļu man doties tālāk?

Viņš uzlūkoja mani un teica:

Īstais ceļš ir tikai viens,

Un tas sākas šeit.

   


  30.oktobrī pirmo reizi mūsu draudzē Bībeles svētki, 

              

kuros piedalījās Bībeles draugu līgas pārstāve Ligita Zaula

              

evanģeliste, dzejniece, Bībeles tulkojuma redaktore Milda Klampe

                  

 dziedāja Leida no Baldones draudzes un Linda


Miķeļdienā ciemos pie Blīdenes draudzes

  

1.oktobrī Blīdenes draudze svinēja uzreiz divus svētkus – „zaļās” baznīcas 10 gadu pastāvēšanu un 20 gadus, kopš draudzes atjaunošanas.

Desmit gadus Miķeļdienā notiek dievkalpojums Blīdenes „zaļajā” baznīcā vai kā tos reiz nodēvēja prāvests Viesturs Pirro – dievnamā ar augstākajiem griestiem Augstākajiem tāpēc, ka griestu š ai baznīcai vispār nav – tie stiepjas līdz pat padebešiem! Jau vairākus gadus mūsu draudze ir sadraudzībā ar Blīdenes draudzi.

Pēc dievkalpojuma notiek draudžu tikšanās Blīdenes kultūras namā, kur katru reizi kāda no draudzēm veido savu rokdarbu izstādi. Šajā gadā mūsu draudzes rokdarbnieki patiesi sajūsmināja skatītājus. 

Pēc tam viesojāmies gan Gregorskolā, gan pastaigājāmies pa Saldu un viesojāmies Saldus Sv. Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīcā, kuru laipni mums izrādīja Saldus katoļu draudzes prāvests Andrejs Mediņš.

‍Vairāk foto bilžu galerijā.
   


Šogad Saldus Gregorskolā mācījās divi mūsu draudzes locekļi Linda un Ingvars. Sv.Gregora kristīgās misijas centrs ir vieta, kur satiekas misionāri no visas pasaules. Uzziniet vairāk http://www.gregors.lv
Liepājas diacēzes dienās Jaunpilī jūlijā, viesojās Alma, Anda un Konrāds.
Jaunpils baznīcā Jaunpils pils pagalmā 


Svētdienas skola savu mācību gadu noslēdza Plakanciemā bioloģiskajā saimniecībā "Valmonīras", kurā laipni visus uzņēma saimnieks Ilmārs Bite. Visi tika iepazīstināti ar iemītniekiem,izrādīta saimniecība un veiksmīgi izmēģināti visi piedāvājumi. Spēlētas iemācītās spēles un dziedātas dziesmas. Pateicība Ilmāram par brīnišķīgo uzņemšanu un iespējām sadraudzībā pavadīt skaisto dienu. Pateicības Ķekavas novada pašvaldībai par transportu un izpalīdzīgajam šoferītim Aivaram. Vairāk foto bilžu galerijā.
                         

Maijā viesojās mūsu māsu Norvēģijā Stovneres draudzes mācītājs Olafs Osbārs un apciemoja gan kaimiņu Cīruļu ģimeni, gan kopā ar mūsu draudzi viesojās mācītāja Raivja ģimenē, iepazīstoties ar mazo Maiju.


 Šogad tika dibināts mūsu draudzes ansamblis, kuru vada Linda Matveja.

Ļoti vēlējāmies, lai mūsu draudzei būtu savs ansamblis, kurš papildinātu dievkalpojumus un draudzes saviesīgos pasākumus. Dziedāt gribētāji sapulcējās un pirmā uzstāšanās reize bija 25.aprīlī. Mēģinājumi notiek katru svētdienu pl.12.00 ( pēc Dievkalpojuma) Ķekavas kultūras namā. Ansambļa dalībnieki-Daina, Baiba, Lelde, Linda – ansambļa vadītāja, Uldis, Uģis, Sebastians, pie klavierēm Inese.
Pirmais ekumēniskais Krusta ceļš Ķekavā 2011.gada Lielajā Piektdienā. 

Krusta ceļu ejot, tā 14 pieturas vietās jeb stacijās, esam aicināti apcerēt Kristus ciešanas Viņa mokpilnajā ceļā uz Golgātas kalnu un krusta nāvi, uzticēt Dievam arī savas ciešanas un lūgt par vietu, kurā dzīvojam. Šo tradīciju turpināsim arī nākamajā gadā Lielajā Piektdienā, 6.aprīlī. Aicinām piedalīties arī tos, kas šoreiz vēl bija novērotāju lomā vai šaubījās-piedalīties vai nē. Lai tas visiem mums paliek par svētību!


  Vairāk foto Bilžu galerijā.


‍2011.gadu iesākam ar Draudzes vakaru 9.janvārī Ķekavas kultūras namā.

Tajā, tradicionāli, atskatāmies uz pagājušajā gadā piedzīvoto, kopā dziedam un esam pateicīgi klausītāji muzikālajiem priekšnesumiem. Neiztrūkstoši dalībnieki vienmēr ir svētdienas skoliņas bērni ar savu priekšnesumu. Šoreiz skolotājas Zanes izveidoto izrādi "Zvaigzne". Šeit arī pasakām sirsnīgu „Paldies!” visiem kalpotājiem. Vairāk foto galerijā.

 

 

  KontaktiemArnis Eltermanis
mācītājs
arniseltermanis@gmail.com
29177336‍Kaspars Cērps
‍evanģēlists

Raitis Heniņš
 draudzes priekšnieks
 raitis@gd.lv
 29149425Ieva Kolosovska
 diakonijas un
 saimniecības vadītāja
29157260Lauris Bērziņš 

Kapu pārzinis 
25773343
lauris00777@inbox.lv

Draudzes e-pasts:

doleskekavasdr@inbox.lv

www.facebook.com  /

/kekavas.baznica 

 
Copyright 2006; Created by MB Studija »