Aktualitātes
 Notikumu kalendārs
 Svētdarbības
 Regulārās norises
 Diakonija
 Svētdienas skola
 Draudzes padome
 Kapsēta
 Kontakti
 Notikumi
2006.gads
2007.gads
2008.gads
2009.gads
2010.gads
2011. gads
2012. gads
2013. gads
2014. gads
2015. gads
2016.gads
2017.gads
2018.gads
2019.gads
 Izlasi/Noklausies
 Galerijas
 Draudzes avīze
 Vēsture
 Ķekavas Romas katoļu draudze
 Projekti
 Noderīgas saites
Meklēšana

 

2018.gads


ZIEMASSVĒTKU DIEVKALPOJUMS


Jo bērns mums ir dzimis, mums ir dots dēls. [Jes.9:5]

Jo jums šodien Dāvida pilsētā ir dzimis Pestītājs, kas ir Kristus, Kungs. [Lk.2:11]

Dievkalpojumā tika kristīti un iesvētīti jaunie draudzes locekļi. Liels prieks ,ka daži jau aktīvi sākuši kalpošanu

Dievkalpojumā ar  dziedāšanu iepriecināja mūsu draudzes ansamblis ko vada Danuta

Mūsu svētdienas skolas bērni ar priecīgi saviļnotām sirsniņām sagaidīja Kristus dzimšanas svētkusSIRSNĪGS PALDIES SVĒTDIENAS SKOLAS SKOLOTĀJĀM UN CITIEM PALĪGIEM PAR SKAISTAJIEM SVĒTKIEM!

DIAKONIJA ZIEMASSVĒTKOS

Jo mēs esam Viņa darbs, Kristū Jēzū radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu.” Efeziešiem 2:10

Kā ik katru gadu tā arī šogad,decembrī, draudzes pārstāvji devās apciemot tos draudzes locekļus - līdzcilvēkus, kas nonākuši grūtībās, pārbaudījumos, nelaimē vai savas ikdienas pavada pansionātā. Šiem cilvēkiem tiek sarūpētas dāvaniņas,jo mums visiem patīk saņemt uz Ziemassvētkiem kādu mīļu pārsteigumu!

Eņģelis uz tiem sacīja: "Nebīstieties, jo
redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem
ļaudīm notiks:
jo jums šodien Pestītājs dzimis, Dāvida pilsētā,
kas ir Kristus, Tas Kungs."

PRIECĪGUS KRISTUS DZIMŠANAS SVĒTKUS!

Sirsnīgs paldies muzikālajai noskaņai, ko radīja dziedātāja 
Elīna Arbidāne!

SIRSNĪGA PATEICĪBA VISIEM MŪZIĶIEM, KURI KUPLINĀJA MŪSU DRAUDZES 

ADVENTA DIEVKALPOJUMUS

1.adventa dievkalpojumā 

muzicēja Rīgas Tehniskās Universitātes jauktais koris „VIVERE”,

diriģents Gints Ceplenieks


Sirsnīga pateicība Mārupes kristīgā bērnudārza "Namiņš" mazajiem dziedātājiem un vadītājai Līgai Taubei par jauko koncertu 2.Adventa dievkalpojuma izskaņā. Jau daudzus gadus šī tradicionālā sadarbība pieskandina mūsu baznīcu gaidot Jēzus atnākšanu, ar šo bērniņu sirsnīgo dziedāšanu.DZIESMAS "Klusa nakts, svēta nakts" 200.GADU JUBILEJAS KONCERTS 9.decembrī pl.17.00
‍Dziesmu KLUSA NAKTS, SVĒTA NAKTS pirmoreiz izpildīja 1818. gadā Ziemassvētku vakarā Svētā Nikolasa pagasta baznīcā Oberndorfā pie Zalcburgas, Austrijā. Mises laikā dziesmu izpildīja tās autori Francs Ksavers Grūbers (Franz Xaver Gruber) ar vārdiem, ko sarakstījis Josefs Mors (Joseph Mohr). Dziesma ir tikusi tulkota apmēram 140 valodās, 2011.gadā to iekļāva UNESCO nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā. Tā ir viena no pašām skaistākajām un sirsnīgākajām Ziemassvētku dziesmām. Neskaitāmas cilvēku paaudzes ar šo melodiju saista savu Ziemassvētku izjūtu, patiesībā šodien bez šīs dziesmas Ziemassvētki nemaz nav iedomājami. Tā ir skaista sakritība, ka tieši Latvijas 100-gades gadā arī “Klusa nakts, svēta nakts” svin savu 200-gadi. 

Ziemassvētku koncertu tūre KLUSA NAKTS, SVĒTA NAKTS notika Latvijas baznīcās un šajos koncertos uzstājās Latvijā un ārvalstīs atzinību guvuši mākslinieki - vokālā grupa „Putni“, kura šogad svin 25 gadu pastāvēšanu, ģitārists un komponists Matīss Čudars, klavesīniste Ieva Saliete, vairākās JRT izrādēs spoži sevi pierādījušais klarnetists un komponists Jēkabs Nīmanis.

Ķekavas kultūras nama bērnu vokālā ansambļa "Cīrulītis" dziedātājiem un vadītājām Ilzei Millerei un Lanai Bērziņai par brīnišķīgo dziedāšanu 3.Adventa dievkalpojumā un sirsnīgu draudzes jubilāru sveikšanu!


Ķekavas kultūras nama sieviešu vokālā ansambļa "Jūti" dziedātājām un vadītājai Antrai Dreģei par brīnišķīgo muzikālo sniegumu 4.Adventa dievkalpojumā.

‍‍Ieskatam, mazliet var noklausīties mūsu draudzes Facebook kontā.

28.NOVEMBRĪ PL.19.00 DOLES-ĶEKAVAS EV.LUT.DRAUDZES BAZNĪCĀ NOTIKA

MŪSU MĀCĪTĀJA ARŅA ELTERMAŅA IESVĒTĪŠANAS 

JŪRMALAS IECIRKŅA PRĀVESTA AMATĀ DIEVKALPOJUMS. 

PIEDALĪJĀS LATVIJAS LELB ARHIBĪSKAPS JĀNIS VANAGS, BĪSKAPI,PRĀVESTI, MĀCĪTĀJI,
DRAUDZES LOCEKĻI UN ĶEKAVAS IEDZĪVOTĀJI!Svētku Dievkalpojumā  18.novembrī 

Latvijas Republikas proklamēšanas 100-gadē

piedalījās vīra koris ''Ķekava''.

 Sirsnīga pateicība!

 Pēc Dievkalpojuma bija sadraudzības pasākums 


 SIRSNĪGA PATEICĪBA VISIEM, KAS PIEDALĪJĀS

 LAPU GRĀBŠANAS TALKĀ 27.OKTOBRĪ

 DOLES-ĶEKAVAS EV.LUT.DRAUDZES KAPOS. 

7.jūnijā draudzē viesojās mūsu mīļo draugu draudzes no Stovneres (Norvēģijā) pārstāvis Kjell Olav Sannes, kurš varēja aplūkot stovneriešu dāvinājumu-jau iebūvētās konstrukcijas svētdienas skolas telpu izbūvei. Savstarpēji sirsnīgi sveicienu vārdi izskanēja gan baznīcā, gan arī apspriežot nākotnes plānus pie gardumu galda. Pateicība Dievam par šo sirsnīgo tikšanos! 

Šajā pašā svētdienā draudzi iepriecināja arī 5 bērniņu kristības :) 7.jūnijā draudzē viesojās mūsu mīļo draugu draudzes no Stovneres (Norvēģijā) pārstāvis Kjell Olav Sannes, kurš varēja aplūkot stovneriešu dāvinājumu-jau iebūvētās konstrukcijas svētdienas skolas telpu izbūvei. Savstarpēji sirsnīgi sveicienu vārdi izskanēja gan baznīcā, gan arī apspriežot nākotnes plānus pie gardumu galda. Pateicība Dievam par šo sirsnīgo tikšanos! 

Šajā pašā svētdienā draudzi iepriecināja arī 5 bērniņu kristības :) 

Piedalījāmies Kultūras notikumā Baznīcu nakts „GAISMA IR NĀKUSI PASAULĒ” Latvijas simtgades pasākumu ietvaros
šo kultūras notikumu mūsu draudzē apmeklēja apmēram 200 viesu...:) 

PALDIES ĶEKAVAS MŪZIKAS SKOLAS AUDZĒKŅIEM UN PEDAGOGIEM PAR DALĪBU
IZSKAN LŪGŠANA UN LATVIJAS HIMNA 

PALDIES ĶEKAVAS KULTŪRAS CENTRA SIEVIEŠU KORIM "DAUGAVIETE" (DIRIĢENTES LINDA MATVEJA UN RITA PLATPERE) PAR DALĪBU

‍PALDIES VISIEM MŪSU DRAUDZES IZSTĀŽU IEKĀRTOTĀJIEM, PASĀKUMU ORGANIZĒTĀJIEM, GARDUMU CEPĒJIEM UN VISIEM VIESIEM, KURI VIESOJĀS !


 
MŪSU PROGRAMMA ‍BAZNĪCU NAKTS IDEJAS AUTORS JURĢIS KLOTIŅŠ


‍PATEICĪBA PAR DALĪBU‍ :)


Ar šo fotogrāfiju piedalījāmies Baznīcu nakts konkursā-
Latvijas karogs dievnamā.

Karogs baznīcas telpā pie altāra atrodas visus šos neatkarīgās Latvijas gadus un mums viņš šajā vietā IR iederīgs, jo mūsu sirdīs ir blakus Dievam.


Vasarsvētku dievkalpojumā draudze 

tika bagātīgi svētīta ar jauniem draudzes locekļiem, gan kristītiem, gan iesvētītiem, kuri iesvētes mācību bija uzsākuši februārī. Daži savu iesvētes mācības kursu apguva Gregorskolas pusaudžu iesvētes apmācībās par kurām varat izlasīt šeit.
 Sirsnīga pateicība no draudzes par ļoti praktisko un noderīgo dāvanu !

Laipni lūgti draudzē-kalposim tam Kungam ar prieku!


Dievkalpojumu muzikāli kuplināja draudzes ansamblis-sirsnīga pateicība! Sveicām,protams, arī nedēļas gaviļniekus. Sirsnīgs paldies Ievai un Kārlim par skaisti izrotāto baznīcu!

Bet kā jau jebkurš  mācību ceļš, arī šajā pirms sasniegtā galamērķa, bija jāiztur pārbaudījums, kuru mācītājs Arnis mīļi sauc par festivālu -


Pēc festivāla ...atvieglojuma nopūtas, sarunas un iesvētāmo pateicības dāvana draudzei...


19.maijā mūsu draudzes Svētdienas skolas bērni ar ģimenēm pulcējās pie Daugavas uz mācību gada noslēguma pasākumu.
Pasākumu atklāja ar skaistu dziesmu, ko ar ğitāras spēli pavadīja Antra. Sveicienu saņēma arī pati Antra, jo tieši šī diena bij viņas dzimšanas diena.

Mūsu svētdienas skolas skolotāja Līga sarūpēja uz uguns vārītu frikadeļu, jeb kā bērni teica- mazo katletīšu zupu!!!  Otrā katlā tika uz ugunskura vārīta zāļu tēja, kura sildīja visus ar auksto vēju izpūstos.
Par Svētdienas skolas apmeklējumu bērni saņēma pateicības kartiņu no mācītāja Arņa.
Stiprais un aukstais vējš gan mūs visus papurināja un pasaldēja, bet kopā būšanas prieku aizpūst nespēja.
LIELS, LIELS PALDIES mūsu draudzes svētdienas skolas skolotājām Rudītei un Līgai par kalpošanu.

 Pēc bērnu prieka varēja redzēt cik mīļas un jaukas ir skolotājas un kāds liels darbs ir ieguldīts mūsu bērnos. 
Mūsu bērni ir mūsu nākotne un mēs tos  mīlam!

Tiekamies jau pēc pāris mēnešiem jaunajā svētdienas skolas sezonā.

Aicinām pieteikties nākamajam mācību gaidām  Svētdienas skolas skolotāju palīgus. Galvenais nosacījums-lai patīk darbs ar dažādu vecuma bērniem.

 

Paldies katram ziedotājam, kurš ziedoja gan darbu, gan laiku, gan naudiņu, lai šī skoliņa pastāvētu un būtu piepildīta ar bērniem.

Vasarā ļoti gaidām darbīgas rokas, lai varētu labiekārtot mūsu jaunās telpas, kurās bērni varēs turpināt iegūt zināšanas un piedzīvot kopā būšanas prieku.

Par darbiem pieteikties pie Ievas Kolosovskas.


Ja ir iespēja atbalstīt finansiāli jauno telpu labiekārtošanas darbus, tad var ziedot kancelejā vai pārskaitot naudu uz baznīcas kontu, mērķī norādot -ziedojums Svētdienas skolai.

 

‍‍SIRSNĪGS PALDIES 

ĶEKAVAS MŪZIKAS SKOLAS

 ČELLA KLASES AUDZĒKŅIEM UN KONCERTMEISTAREI GUNTAI ŠMAUKSTELEI

 PAR SKAISTO KONCERTU PĒC "JUBILATE"

 DIEVKALPOJUMA 22.APRĪLĪ.


 


Paldies mūsu draudzei!!!
Pēc svētdienas Dievkalpojuma tika izsludināta ZIBakcija-
lūgums ziedot naudiņu vienam draudzes bērniņam, kurš palicis bez ziemas apaviem.
Atsaucība bij fantastiska un dāsnums nav vārdos aprakstāms.
Ar saziedoto naudiņu devāmies uz T/C Liiba un ..... naudiņas bij TIK daudz, ka jaunus ziemas zābakus varēja nopirkt četriem šīs ģimenes bērniņiem!!!!!!!
Pāri palika daži centi, par kuriem mazākie bērni izbaudīja ''lidojumu ar lidmašīnu" T/C Liiba foajē.
Pēc lieliskā pirkuma un priecīgo emociju pārpildīti devāmies uz baznīcu, kur mūs vēl sagaidīja mācītājs Arnis Eltermanis un Danuta Eltermane. Bērni ar sajūsmu izrādīja pirkumus un turpat jauniegūtie zābaki tika vilkti kājās.
Ar jaunajiem zābakiem un lielā pateicībā visi devās pie altāra pateikties Dievam!
Paldies Dievam par Viņa neizsakāmo dāvanu - sadraudzību!Diakonijas pamata kalpošanas mērķis ir Evaņģēlija apliecināšana rūpēs par tuvāko – par cilvēku mums līdzās, kuram nepieciešama mūsu palīdzība. Diakonija atgādina, ka Dievs mīl katru cilvēku un katrā cilvēkā ir Dieva līdzība (Mt. 25:40). 
              Pēc Lieldienām mēs dodamies apraudzīt mums tuvos cilvēkus,kuri nevar atnākt uz Dievkalpojumu .                
Lieldienu mājapmeklējumi ar Svēto Vakarēdienu un Svētbrīdi.

Foto no Ķekavas sociālā centra.
 


SESTDIENAS NAKTS DIEVKALPOJUMS 31.martā Pl. 23.00 „No tumsas - gaismā”

Naktī no sestdienas, 31.marta pl.23.00 sākās garīgais ceļš pretim Lieldienu rītam, ko dēvē par Lieldienu nakts vigīliju. Tajā iekļautas gan Klusās Sestdienas Vesperes, gan Kristību dievkalpojums, gan Lieldienu Nakts Vigīlija, kas draudzē noslēdzās pēc pusnakts.
Lieldienu nakts ir pāriešanas nakts no nāves dzīvībā. Tādēļ Kristus draudze to sagaida, dievnamā svinot Lieldienu vigīliju. Vigīlija no latīņu valodas nozīmē – būt nomodā. Tā ir kā simboliska garīga nomoda naktssardze.

Jaunajā Derībā Jēzus Kristus saka: «Lai jūsu gurni ir apjozti, un jūsu lāpas lai deg: esiet līdzīgi ļaudīm, kas gaida savu kungu no kāzām pārnākam, lai tam tūdaļ varētu durvis atvērt, kad tas nāks un klauvēs. Svētīgi tie kalpi, kurus kungs pārnākot atrod nomodā; tiešām, Es jums saku, ka viņš, apsējis priekšautu, tos apsēdinās, apstaigās visus un tiem kalpos. Un, ja viņš nāktu nakts vidū vai pirmajos gaiļos un tos atrastu nomodā, svētīti tie! » /Lūkas evanģēlijs12. nodaļa, 35-38. pants/.

Ar Lieldienu dienas tuvošanos augšāmcēlies Kristus nāk pie savas gaidošās draudzes. Draudze kopā svin Lieldienu rīta atnākšanu. Tādēļ vigīlijas dievkalpojumam bija vairākas daļas: gaismas liturģija, vārda liturģija, kristību liturģija. Draudze kopīgi izdzīvoja Lieldienu atnākšanu.


‍‍


 KRUSTA CEĻŠ ĶEKAVĀ...

30. martā norisinājās par tradīciju kļuvušais Ekumeniskais Krusta ceļš Ķekavā. Katrā apstāšanās vietā, tika kopīgi skaitītas lūgšanas un veltīti lasījumi kādam no Jēzus Kristus pēdējiem dzīves notikumiem pirms krustā sišanas, kā arī pārdomām par kopīgajām vērtībām un dāvanām, kuras mums ir dotas. Šīs apstāšanās vietas ir izvēlētas  ķekaviešiem svarīgas - skolas, bērnu dārzi, kultūras iestādes, novada Dome, sociālais centrs, ambulance- lai saņemtu spēku no kopīgas lūgšanas un mācītāja sniegtā svētības.‍‍Jēdziens «Krusta ceļš» – Via Crucis – cēlies no latīņu valodas un apzīmē Kristus ciešanu ceļu, ko pēc tam, kad Pilāts bija piespriedis nāves sodu, Jēzus, nesot smago krustu, veica līdz soda izpildes vietai Kalvārijas kalnā, Jeruzālemē. Kā kristiešu tradīcija Krusta ceļš Rietumeiropā kļuva pazīstams viduslaikos. Par visdedzīgāko tā izplatītāju kļuva franciskāņu misionārs svētais Leonards, kurš pēc tā brīža pāvesta Benedikta XIV lūguma 1750. gadā, kas tika svinēts kā Svētais Gads, uzsāka Lielās Piektdienas Krusta ceļa tradīciju Romā, Kolizejā, ko turpina īstenot katrs nākamais pāvests.

Mūsdienās Krusta ceļš nav tikai pāvestu vai garīdznieku lūgšana, tas ir kļuvis par vienu no biežāk izmantotajām lūgšanu formām Romas Katoļu Baznīcā. Taču arvien plašāku ievērību tas gūst arī citās konfesijās. Tradicionālajā Krusta ceļā ir 14 apstāšanās vietas – stacijas. Tādējādi radies arī senais Krusta ceļa apzīmējums – krusta apstāšanās vietas (stationes Crucis). Īpaši aktuāls Krusta ceļš ir Lielā gavēņa laikā, kad ticīgie publiski vai individuāli piemin Kristus ciešanas pie krusta, izmantojot jau sagatavotas vai pašsacerētas meditācijas.


‍‍


 
 25.februāra DIEVKALPOJUMĀ APSVEICĀM MŪSU MĀCĪTĀJU ARNI ELTERMANI, 

KURŠ 19.FEBRUĀRĪ TIKA APSTIPRINĀTS JŪRMALAS IECIRKŅA PRĀVESTA AMATĀ. 
                   
TAS NOZĪMĒ, KA VIŅŠ IR ARĪ LELB KAPITULA LOCEKLIS.
              Par konstrukciju iebūvēšanu Svētdienas skolas telpās 
PALDIES visiem ziedotājiem un īpaši paldies Stovneres draudzei
un Kjell Olav Sannes

Mūsu baznīcā sākas pārbūves darbi,lai Svētdienas skolas bērni varētu turpat- baznīcā mācīties.Būs nepieciešami daudzi darbi un finanšu pie labiekārtošanas,tādēļ būsim atsaucīgi gan ar idejām, gan ar sava darba ieguldījumu un ziedojumiem.Ziedot var baznīcā vai pārskaitot uz baznīcas kontu ar norādi mērķi-Svētdienas skolai!


1

11.februārī viesos pie mūsu Svētdienas skolas bērniem bija atbraukuši bērni no Doma draudzes Svētdienas skolas. 
 Mūsu skolotājas bija parūpējušās par spēlēm, dziesmām dāvaniņām. Sadraudzībā laiks pagāja ļoti ātri, bet vēl paspēja visi uzkāpt arī baznīcas tornī, lai palūkotos uz Ķekavu no augšas un apskatītu pārbūves darbus Svētdienas skolas telpās. Paldies draugiem no Doma draudzes par jauko svētdienu!Vairāk foto"Galerijās".

Ciemos pie Ķekavas Svētdienas skolas.

11.februārī Doma draudzes svētdienas skolas skolēni, vecāki un skolotāji ciemojāmies pie Doles - Ķekavas evaņģēliski luteriskās draudzes Svētdienas skolas.  Baznīcā ieradāmies 9:30 un mums bija  pusstunda laika apskatīt dievnamu.  Sirsnīgi un laipni mūs uzrunā kasierīte Ērika un pastāsta, ka altāris drīz tiks restaurēts, tāpēc  glezna ,,Jēzus ar bērniem’’ pārvietota citā vietā baznīcā. Toties tagad virs altāra nišā ir redzams balodis- Svētā Gara simbols, kurš pēc altāra restaurācijas atkal “noslēpsies” aiz altārgleznas.

Bērni piedalās  dievkalpojuma sākumā. Tad mācītājs  Arnis Eltermanis visus bērnus aicina pie altāra saņemt svētību.  Pavisam kopā 34 bērni, prieks skatīties! Pēc svētības saņemšanas bērni ar skolotājām devās pāri ielai uz svētdienas skolu, bet vecāki palika dievkalpojumā.

Ķekavas draudzes svētdienas skolai telpas atvēlētas Tautas namā. Bet ar cerībām nākotnē skolotāji raugās uz telpu remontu aiz ērģelēm un baznīcas bēniņos.

Tautas nama zāle piebirst pilna ar bērnu čalām. Visi sastājamies iepazīšanās aplī. Katrs nosauc savu vārdu un drīkst pateikties Dievam par visu, kas uz sirds.

Tā kā tuvu 14. februāris – Valentīndiena, tad Svētdienas skolas nodarbības tēma ir – Mīlestība.  Mācītāja sieva Danuta Eltermane  māca bērniem dziesmu: ,,Dievs Mīlestība’’. Skolotāja izskaidro bērniem svarīgos vārdus dziesmā – Jēzus-Pestītājs. Kad dziesmiņa izdziedāta, seko praktiskās nodarbības un nelielas sacensības. Bērnus sadala 3 grupiņās – puiši, meitenes un mazie bērniņi.  Grupiņām vilcieniņā jāsteidz pāri zālei, jāpaņem aploksne ar uzdevumu un steigšus atpakaļ pildīt uzdevumu. Lielajiem puišiem un meitenēm jāatrod Bībelē dotās Rakstu vietas par mīlestību un vārdiņi no aploksnes jāuzlīmē uz lapas. Tad salīmētie Bībeles panti jānolasa skaļi.  Mazie bērniņi  kopīgi  salīmē puzlīti, kur veidojas attēls – Jēzus ar bērniem. 

Kad uzdevums tika veikts- atkal kopīgs dziedāt prieks.  Bērni  ar lielu prieku  apguva dziesmiņu ar kustībām:  ,,Dievs mani mīl tādu kāds es esmu, /Un priecājās par katru manu žestu,/ Aleluja?/ Dieva mīla mani piepilda!/ Ooo, jē !’’

Tad tiek izdziedāts arī Zelta pants: ..Jo tik ļoti Dievs…’’  ( Jņ.3:16).  Kad mācību stunda beigusies, ķekavieši mūsu bērnus apdāvina ar pildspalvām un magnētiņiem, uz kuriem ir teksti par ticību, cerību un mīlestību.  Mums skolotājām – brīnišķīgas krūzītes ar Ķekavas baznīcas attēlu un tekstu no Bībeles-Jņ. 14:27. Mēs, savukārt, uzdāvinām Ķekavas Svētdienas skolai krāšņi ilustrētu Bērnu Bībeli.  Tad nodziedam dziesmiņu diviem jubilāriem un galda dziesmiņu.  Seko mielastiņš. Mūsu sāļais kliņģeris un ķekaviešu sarūpētie saldumi visiem garšo labi. Esam sirsnīgi sadraudzējušies un par to liels prieks un pateicība Dievam. Un nobeigumā mūs uzaicina uzkāpt baznīcas tornī.  Tur mūs viesmīlīgi uzved Ķekavas draudzes loceklis Kārlis Vāsulis.

Sirsnīgs paldies Ķekavas Svētdienas skolas skolotājām Līgai Voldekai, Rudītei Vanagai un Ievai Kolosovskai par viesmīlīgo uzņemšanu. Sirsnīgs paldies  skolotājai Inārai Pučukai par brauciena ciemos organizatorisko pusi. Sirsnīgs paldies Doma pārvaldei par transportu. Sirsnīgs paldies šoferītim un fotogrāfam Uldim Muzikantam.  Bildes varat aplūkot "galerijas"

Sirsnīgs paldies Emīlijas mammai Kristai par kliņģera atvešanu. Sirsnīgs paldies bērniem un vecākiem, kuri gatavi atsaukties un draudzēties. Lai Dievs jūs visus bagātīgi svētī! Un pāri pār visu - pateicība Dievam, kurš ir tik bagāts savā žēlastībā un mīlestībā uz mums visiem!

                                Doma draudzes Svētdienas skolas skolotāja – Vēsma Pusbarniece

 

 
“Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū." Mt.18:20

         DRAUDZES VAKARS 04.02.2018.


Vairāk foto redzēsiet "Galerijās", bet zemāk Edgara apraksts par draudzes vakaru

4.februāris - šis datums tika izvēlēts draudzes vakaram, un tā bija viena no tām retajām dienām, kad vairums aktīvo draudzes locekļu vienas dienas laikā satikās divreiz. No rīta baznīcā - svētdienas dievkalpojumā un pēcpusdienā jau Ķekavas kultūras namā ne mazāk kristīgā atmosfērā. Lai gan pasākums sākās 17.00, jau no 15.00 tika aicināti visi, kas var un vēlas palīdzēt omulīgā vakara tapšanā. Kā novēroju, tad palīdzīgu roku netrūka (vai nu arī es par vēlu ierados :)). Pirms pasākuma interesanti bija pakavēt laiku, lai apskatītu gleznu izstādi viesību zālē, kurā kultūras nama pašdarbības kolektīvu dalībnieki bija izstādījuši darbus no savām kolekcijām. Vienu brīdi sajutos gandrīz kā mākslas muzejā - tik daudz dažādu autoru gleznu, dažādās tehnikās. Daži mākslas darbi līdz Ķekavai bija atceļojuši pat no visnotaļ tālām valstīm. Un tā nemanot jau plkst.17.00… Kamēr pasākuma viesi iekārtojas pie galdiem, Raitis uzliek kādu interesantu divu meiteņu veidotu īsfilmiņu "Spontānais brauciens uz Ķekavu" (https://www.youtube.com/watch?v=r5LrCyZ7Jls). Stāsts ir par divām meitenēm, kuras pēkšņi izdomā doties uz Ķekavu. It kā jau nekas īpašs, bet viens no Ķekavas TIC ieteiktajiem objektiem ir mūsu baznīca. Skatītāju balsis nedaudz pieklust, kad filmas kadros parādās nu jau aizsaulē aizsauktā Alma, kura  meitenēm izrāda baznīcu un stāsta par tās vēsturi.

       Kad filma noskatīta un visi jau ir ieņēmuši savas vietas, kopīgi nodziedam galda lūgšanu un mūsu enerģiskā vakara organizētāja un vadītāja Ieva pasludina pasākumu par atklātu un ar sev raksturīgo temperamentu ķeras pie vakara vadīšanas. Kā pirmais ir jaunums draudzes vakaru organizēšanā - pienākumu sadale ar to apliecinošiem žetoniem. Manuprāt, laba prakse, lai viss nav jādara vienam, - droši uzrunā kādu palīgos, un, skat, viss notiek! Arī bērni vakara gaitā tika īpaši nodarbināti - tiem bija dots uzdevums uzzīmēt savu svētdienas skolu tādu, kādu viņi to gribētu redzēt jaunizbūvētajās telpās baznīcas otrajā stāvā. Šie darbiņi vēlāk bija skatāmi turpat zālē. Pēc pienākumu sadalīšanas vārds tika dots draudzes priekšniekam Raitim, kurš uzskatāmi un interesanti prezentēja pagājušajā gadā draudzes saimnieciskajā dzīvē jau paveiktos darbus un izklāstīja nākotnes ieceres. Tālāk jau sekoja saviesīgā pasākuma izklaides daļa, kurā katrs priekšnesums aizkustināja klausītājus. Vieni no pirmajiem uzstājās Milleru ģimene – draudzes ērģelniece Ilze ar bērniem Katrīnu un Kristeru. Svētdienas skoliņas bērni ar brīnišķīgu muzikālu priekšnesumu, kurā Alise dziedāja un spēlēja pavadījumu uz klavierēm, bet bērni svecītēm rokās ilustrēja prieksnesumu. Klausītāju iedrošināti, bērni vakara gaitā vēlējās uzstāties vairākkārt - gan ar dzejolīšu skaitīšanu, gan dziesmiņām, gan anekdotēm… Paldies viņiem! Ne mazāks pārsteigums bija draudzē kalpojošo godināšana, kas tika ieturēta "Mēmā šova" stilā - katram apsveicamajam ar kustībām un žestiem bija jāatdarina nākamais sveicamais. Šī atrakcija visiem sagādāja lielu jautrību un neaizmirstamus mirkļus. Uzzinājām, kādas ir kalpošanas jomas draudzē un ko kurš dara.  Ik pa brīdim mūs priecēja draudzes ansamblis ar savām skanīgajām un dzidrajām balsīm, izpildot gan populāras, gan arī mazāk dzirdētas dziesmas. Neizpalika arī kristīgo dziesmu kopdziedāšana. Ovācijas un siltus aplausus izpelnījās Gaida, kura dziedāja dziesmu ar mācītāja Arņa vārdiem un pašas sacerētu melodiju, kā arī mācītāja lasītā dzeja, kuras autors ir viņš pats. Kā jauka un neatņemama vakara sastāvdaļa bija loterija, kurā katrs ieguva kāda cita pasākuma dalībnieka gādātu dāvanu.

Tā nemanot mūsu jaukais vakars sāka tuvoties noslēgumam. Nesteidzīgākajiem kā rozīnīte uz gardas kūkas tika kas īpašs - dziesmas, kuras izpildīja pats vārdu un mūzikas autors - mūsu mācītājs Arnis. Plūstoši skanot ģitāras stīgu melodijai un ieklausoties vārdos, saproti, cik jauki, ka apkārt ir tādi patīkami cilvēki, ar kuriem vari būt kopā, pasmieties, apmainīties domām, viedokļiem un reizēm pat pastrīdēties. Un tam visam ir viens vārds - DRAUDZE.

Gribu visu vārdā izteikt milzīgu paldies par šī jaukā vakara organizēšanu Ievai un viņas palīdzēm, kuras gatavoja gardos salātus un klāja galdus, svētdienas skolas audzēkņiem, skolotājām un mūziķiem par priekšnesumiem. Raitim par konstruktīvo prezentāciju un audio-video tehnikas apkalpošanu visa vakara garumā. Kā arī visiem citiem, kas palīdzēja! Paldies par jauko atmosfēru un kopā būšanu! Atcerēsimies arī to, ka draudze un tās pastāvēšana ir atkarīga no ikkatra no mums, tāpat kā tas, kā mēs tajā jutīsimies. Un šo rakstu gribētu nobeigt ar kādu vairumam zināmu dziesmu: https://www.youtube.com/watch?v=5xZXKbHkqrI

Mūzikas autors: Jurjānu Andrejs, vārdu autors: J.Alunāns. 

                                                                                                                     Nevis slinkojot un pūstot

Tautu labā godā ceļ;

Tik pie prāta gaismas kļūstot,

Tauta zied un tauta zeļ.

Ja ikviens tik zemē sētu

Vienu graudu veselu,

Kas gan izskaitīt tad spētu

Zelta kviešu krājumu!

Bet, kas lielīdamies pārdot

Ved uz tirgu pelavas,

Tas kā pelus, vējam ārdot,

Zūd no ļaužu piemiņas.

Augsim lieli, augsim lieli,

Būsim sveiki, veseli,

Uzdziedāsim, uzdziedāsim

Augstu laimi Latvijai!

             

Edgars‍‍
Vairāk foto redzēsiet "Galerijās", bet Edgara aprakstu "Notikumos" 


  KontaktiemArnis Eltermanis
mācītājs
arniseltermanis@gmail.com
29177336‍Kaspars Cērps
‍evanģēlists

Raitis Heniņš
 draudzes priekšnieks
 raitis@gd.lv
 29149425Ieva Kolosovska
 diakonijas un
 saimniecības vadītāja
29157260Lauris Bērziņš 

Kapu pārzinis 
25773343
lauris00777@inbox.lv

Draudzes e-pasts:

doleskekavasdr@inbox.lv

www.facebook.com  /

/kekavas.baznica 

 
Copyright 2006; Created by MB Studija »