Aktualitātes
 Svētdarbības
 Notikumu kalendārs
 Regulārās norises
 Notikumi
 Izlasi/Noklausies
 Draudzes avīze
 Vēsture
 Svētdienas skola
 Draudzes padome
 Galerijas
 Kapsēta
 Kontakti
 Ķekavas Romas katoļu draudze
 Noderīgas saites
Meklēšana

 


  

Esam arī  https://www.facebook.com/kekavas.baznica


DOLES-ĶEKAVAS EVAŅĢĒLISKI  LUTERISKĀS DRAUDZES

              KAPUSVĒTKI         

      DOLES KAPOS                     26. jūlijā     -   plkst. 13.30

    ĶEKAVAS KAPOS                 26. jūlijā     -   plkst. 15.30

           MELLUPU KAPOS                    1. augustā -   plkst. 12.00

           RATNIEKU KAPOS                  1. augustā -   plkst. 13.00

           ČANDARU KAPOS                  8. augustā  -   plkst. 12.00

           BRAMBERĢU KAPOS              8. augustā  -   plkst. 13.00

            JAUNAJOS KAPOS                 15. augustā  -   plkst. 12.00

 

KATLAKALNA  EV. LUT. DRAUDZES

KAPUSVĒTKI


KATLAKALNA KAPOS          16. augustā  -  plkst. 12.00

 

KATOĻU  DRAUDZES

KAPUSVĒTKI


‍ĶEKAVAS KAPOS                  16. augustā   -   plkst. 14.00‍

KATLAKALNA KAPOS              30. augustā -   plkst. 15.00


 

Dievkalpojumu ieraksti pieejami sadaļā Izlasi/NoklausiesNO 17.MAIJA 

DIEVKALPOJUMI NOTIEK

 BAZNĪCĀ  pl.11.00

"Mīļā Doles-Ķekavas draudze!

Mēs kalpotāji esam atsākuši svinēt dievkalpojumus svētdienās pulksten 11.00. Ir iespēja ņemt dalību izvērtējot savu veselības stāvokli. Dievkalpojuma laikā tiek nodrošināta 2 m distance un roku dezinfekcija.  Kalpotāji nāk pulksten 10.00, lai izdziedātu dziesmas un liturģiju.

Šis laiks mums visiem ir pārbaudījumu un izaicinājumu laiks. Es, kā draudzes mācītājs, cenšos atrast vislabāko veidu mūsu garīgās dzīves kopšanai un uzturēšanai. Dievkalpojuma laiku maiņa ir nepieciešama, lai uzlabotu dievkalpojuma kvalitāti un nodrošinātu pandēmijas laikā dotos norādījumus.

Es ļoti lūdzu izturēties ar sapratni un pieņemt šīs izmaiņas.

,, Paļaujieties uz saviem vadītājiem un paklausiet tos, viņi ir nomodā par jūsu dvēselēm, un viņiem būs jādod par tām norēķins. Lai viņi to var darīt ar prieku, nevis ar vaimanām; tas jums nenāktu par labu.”

(Ebr 13:17 )

 Jūsu mācītājs Arnis Eltermanis."

 ***
APMEKLĒSIM DIEVKALPOJUMU
Ievērojot Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” minēto ierobežojumu attiecināmību uz reliģisko organizāciju darbību.

1.     vienlaicīgi  dievkalpojumā ir ne vairāk kā 25 cilvēki, ievērojot sociālās (fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus; neievērot divu metru distanci var ne vairāk kā divas personas, kā arī personas, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā, vecāks un viņa nepilngadīgie bērni, ja viņi nedzīvo vienā mājsaimniecībā un personas, kuras veic kalpošanas pienākumus. 

2.      dievkalpojuma laiks nepārsniedz trīs stundas iekštelpās. Attiecībā uz ārtelpās notiekošajiem pasākumiem maksimālais norises laiks netiek ierobežots.

3.     dievkalpojuma organizators nodrošina ierobežojumu ievērošanu un dezinfekcijas līdzekļu pieejamību dalībniekiem.


      


Lūdzu, ņemiet vērā,ka  jāievēro drošības pasākumi:

* dievkalpojumā tiek ielaisti tikai tie, kuriem NAV NEKĀDU saaukstēšanās simptomu. Līdz ar to, ja esi saaukstējies sargā sevi un citus, un paliec mājās.

*pie ieejas būs pieejams dezinfekcijas līdzeklis, pirms ienākšanas dievnamā jānodezinficē rokas.

*nedrūzmēties pie ieejas baznīcā un arī baznīcas iekštelpās, tātad ievērot 2m distanci vienam no otra.

* Sv.Vakarēdiena saņemšanai mācītājs pieaicinās katru individuāli, arī pie altāra sētiņas nedrūzmējamies.

*  dievnamā drīkst atrasties 25 cilvēki.
 


Mīļie brāļi un māsas ticībā, kā arī visi tie, kuriem nav mazsvarīgs viens no būtiskākajiem Ķekavas atpazīstamības objektiem - mūsu Doles-Ķekavas ev.lut.draudzes baznīca!!!

Ir jauki redzēt tik daudz draudzes locekļus, gan arī cilvēkus, kuri nav draudzē, mūsu dievnamā gan Ziemassvētkos, Lieldienās, gan svētdienu dievkalpojumos.

Taču atcerēsimies arī to, ka baznīca ir kā dzīva miesa un dvēsele kopumā, kas ir jākopj, jātīra, jāmazgā, jāsvēta un reizēm jāārstē. Šajā īpašajā laikā arī Baznīca pakļaujas valstī noteiktajiem pulcēšanās ierobežojumiem, tādēļ vairāk lūdzamies mājās, savās ģimenēs. Dievkalpojumi faktiski notiek tikai caur elektronisko vidi, tātad arī strauji ir sarukuši ieņēmumi no ziedojumiem, kas ir paredzēti baznīcas uzturēšanai.
Izmantojot šo "klusuma" periodu, tiek veikti daudzi darbi baznīcas sakopšanā, kurus aktīvā baznīcas apmeklēšanas laikā nemaz nevarēja ieplānot. Piemēram, grīdas atjaunošanas darbi ar slīpēšanu, lakošanu utt. To dara tie, kam ir iespēja šo laiku pavadīt, sakopjot un ārstējot mūsu dievnamu. Šobrīd darbi rit raiti, bet tam visam ir nepieciešamas finanses, kuru mums sarukušo ieņēmumu dēļ ļoti pietrūkst, lai darbus varētu veikt pilnvērtīgāk.
Tāpēc aicinu ikvienu, neatkarīgi no tā, vai jūs esat vai neesat draudzē, ziedot savu artavu Doles-Ķekavas ev.lut.draudzes baznīcai, lai gan atjaunotu, remontētu, gan padarītu baznīcu skaistāku un mājīgāku. Priecāsimies par finansiālu atbalstu, taču esat arī laipni aicināti palīdzēt kā citādi.🙌

 

Mīļā draudze, un draudzes svētdienas skola. Video nodarbība, lai svētdienas skolu ienestu Jūsu mājās un darītu prieku mūsu bērniem. Darbojieties, lūdziet, kopā un pienesiet Mūsu Kunga vēsti arī saviem bērniem. Spied šeit :)

SEKOJAM ATTĀLINĀTO NODARBĪBU IESPĒJĀM.


Saistībā ar visu radušos situāciju, vēlos no sirds lūgt un aicināt ikvienu no jums, kas spējat, atbalstīt draudzi arī praktiskā veidā, proti, ar ziedojumiem- lai mēs spētu gan apmaksāt rēķinus, gan uzturēt kalpošanas darbu, kas likuma un noteikumu ietvaros turpinās neatkarīgi no tā, ka mūsu rīcības iespējas pašlaik ir stipri ierobežotas. Mīļie draugi, šajā laikā tā ir viena, ārkārtīgi svarīga kalpošana, ar kuru varat atbalstīt savu garīgo Ģimeni. 

Mēs būsim no sirds pateicīgi ikvienam, kurš atsauksies šim aicinājumam.
Paliekam par katru no jums aizlūgšanās. Sargiet sevi un cits citu. Lai Dievs svētī, ka šī situācija drīz vien uzlabojas, un mēs no jauna varam sanākt kopā, lai svinētu Dievkalpojumus ierastajā kārtībā.

P.S.
Šie būs mūsu draudzes rekvizīti, ja esat gatavi atsaukties ziedošanas aicinājumam:
Doles-Ķekavas

Evaņģēliski luteriskā draudze

Rīgas iela 75, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads., LV 2123

Reģ.Nr. 90000468932

A/S Swedbank

Konta Nr. LV44HABA0551032382287

Tiem no jums, kas vēlaties atstāt ziedojumus klātienē, to būs iespēja izdarīt laikā, kad Dievnams būs atvērts kancelejas darba laikā pirmdienās un trešdienās, vai svētdienās individuāli atnākot uz baznīcu no 10.00 līdz 13.00.

Jau iepriekš pateicos ikvienam, kas būs gatavs atbalstīt mūsu draudzi tās vajadzībās. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī!

Cerot, uz drīzu tikšanos ar katru no jums,
Kristus mīlestībā un sirsnībā,

Jūsu mācītājs, prāvests Arnis Eltermanis.

Tel. 29177336; arniseltermanis@gmail.com.


 
*Izmantojiet iespēju dievkalpojumos piedalīties ar 

TV starpniecību un klausoties “Svētrītu”. 

Gan dievkalpojumus, gan “Svētrītus” var atrast arī vietnē Replay.lv

LAI MĪĻAIS DIEVS MŪS IZGLĀBJ UN PASARGĀ!

‍Mūsu draudzes mācītāja

 Arņa Eltermaņa uzruna 15.03.2020. (lasīt šeit)

Iesvētes mācības mēģināsim noturēt caur internetu skaipā, vai kā citādi. 

Par to informēšu mazliet vēlāk.

Kristus mīlestībā!

Jūsu mācītājs Arnis. Kunga Jēzus mīļotajiem brāļiem māsām un draudzēm!
iesūtīts: 2020.03.12 17:44

Visā pasaulē plešas plašumā epidēmija un katru dienu mūs sasniedz vēstis par saslimšanas un diemžēl arī nāves gadījumiem. Cilvēki ir noraizējušies par savu veselību, darbu un iztiku. Pārtraukumi ierastajā dzīves ritumā uzliek negaidītas nastas. Tomēr atcerēsimies, ka “Dievs mums nav devis bailības garu, bet gan spēka, mīlestības un savaldības garu.” (2.Tim 1:7) Lai spēka un mīlestības gars izpaužas pastiprinātā lūgšanā pēc Dieva apsardzības un aizlūgšanās par līdzcilvēkiem, pieminot arī reģionus, kurus sērga ir skārusi vissmagāk. Īpaši lūgsim par kristiešiem šajos apgabalos. Savaldības gars lai izpaužas apdomībā, pašdisciplīnā, un gatavībā palīdzēt, kā arī mainīt savu ikdienu un ieradumus, lai iespēju robežās pasargātu sevi un citus.

11. marta mācītāju konferencē apspriedām, kā jaunā situācija ietekmē mūsu baznīcas un draudžu dzīvi. Ņemot vērā pārrunāto, 

Bīskapu kolēģija nosaka minimālās piesardzības vadlīnijas:

*Visiem jāseko līdzi atbildīgo iestāžu un dienestu norādījumiem un tie apzinīgi jāizpilda.

*‍Pēc iespējas jāizmanto citi saziņas līdzekļi – telefons, internets. 

*‍Ar Bīskapu kolēģijas lēmumu tiek atceltas paredzētās diecēžu sapulces.

‍*Rūpīgi sekojiet līdzi savam veselības stāvoklim un, pamanot slimības pazīmes – paaugstinātu temperatūru, iesnas, klepu, šķavas un tamlīdzīgi – nedodieties uz dievkalpojumiem vai draudzes sapulcēm. Palieciet mājās, lai pasargātu citus, un vajadzības gadījumā meklējiet mediķu palīdzību. 

*‍Izmantojiet iespēju dievkalpojumos piedalīties ar TV starpniecību un klausoties “Svētrītu”. Gan dievkalpojumus, gan “Svētrītus” var atrast arī vietnē Replay.lv

Sirsnībā un aizlūgšanās –
+ Jānis, Rīgas arhibīskaps
+ Einārs, Daugavpils bīskaps
+ Hanss Martins, Liepājas bīskaps

12.03.2020.SVĒTDIENAS SKOLAS

 UN

 JAUNIEŠU  NODARBĪBAS 

PLĀNOTS ATSĀKT 

NO RAŽAS SVĒKIEM 

(SEKOJAM INFORMĀCIJAI)


JAUNUMS:

KATRA MĒNEŠA PĒDĒJĀ SVĒTDIENĀ-

ĢIMENES DIEVKALPOJUMS,

KAS BŪS MAZLIET ĪSĀKS, 

LAI  VARĒTU PIEDALĪTIES  ARĪ VECĀKI AR MAZIEM BĒRNIEM.

SVĒTDIENAS SKOLA TAD NENOTIKS.

ŠIE DIEVKALPOJUMI NOTEIKTI NOTIKS TAD, KAD ATKAL PULCĒSIMIES BAZNĪCĀ:).

SEKOSIM INFORMĀCIJAI!


Rokdarbu labdarības gadatirgus Norvēģijā -Stovnerē .

Pirmās mūsu dāmu darinātās smukumlietas  aizceļoja uz labdarības pasākumu Norvēģijā.

 Līdzekļi tiks ziedoti arī mūsu baznīcas labiekārtošanai🙌👍
Būsim aktīvi un atbalstīsim ,ja trūkst izejmateriāli lūdzu sazinies ar Ieva un visu mēģināsim atrisināt.
C
"Jēzus sacīja viņiem: Es esmu dzīvības maize. Kas pie manis nāk, tam nesalks un kas man tic, tam neslāps nemūžam. "/Jņ.6:35/


 Draudzes mantu kambarītis ir atvērts un gaida ik vienu


Par apmeklējumu zvanīt vai sūtīt sms Ievai 
29157260  
Lietotāja Doles Ķekavas Draudze attēls.
Lietotāja Doles Ķekavas Draudze attēls.
Lietotāja Doles Ķekavas Draudze attēls.
Lietotāja Doles Ķekavas Draudze attēls.

Kaspars Cērps - jaunais mūsu draudzes evaņģēlists, bet kas vēl? Lasi šeit
ZIEDOJUMI TIEK VĀKTI DIEVKALPOJUMA LAIKĀ  

  

                                                     


KATRA MĒNEŠA 1. UN 3. SVĒTDIENĀ PĒC DIEVKALPOJUMA DRAUDZES  SADRAUDZĪBAS BRĪDIS...RUNĀJAMIES, SVINAM DZIMŠANAS DIENAS...

PATREIZ NETIEKAMIES!        
 

Diakonijas pamata kalpošanas mērķis ir Evaņģēlija apliecināšana rūpēs par tuvāko – par cilvēku mums līdzās, kuram nepieciešama mūsu palīdzība. Diakonija atgādina, ka Dievs mīl katru cilvēku un katrā cilvēkā ir Dieva līdzība (Mt. 25:40). 

Ja Tev ir zināms cilvēks no mūsu draudzes, kurš priecātos par apciemojumu ,droši sazinies ar mācītāju Arni .
Ja vēlies ziedot Diakonijas darbam, tad to var izdarīt kancelejā vai pārskaitot naudiņu uz baznīcas kontu ar norādi mērķī - Diakonijas vajadzībām.
PALDIES!INFORMĒJAM DRAUDZI PAR BAZNĪCAS REMONTIEM UN LABIEKĀRTOŠANAI NEPIECIEŠAMAJIEM DARBIEM UN ATZĪMĒJAM JAU PADARĪTO :) 

GAIDĀM IETEIKUMUS UN IDEJAS GAN VĒL PAR TO KAS NAV PAMANĪTS, GAN PAR PAVEIKŠANAS IESPĒJĀM.
ĪPAŠI AICINĀM PIETEIKTIES DRAUDZES VĪRUS AR GALDNIECĪBAS, SANTEHNIĶA, ELEKTRIĶA UN REMONTDARBU PRASMĒM, KĀ ARĪ ČAKLAS ROKAS VISIEM PĀRĒJIEM DARBIEM.


LŪDZAM SEKOT AICINĀJUMIEM UZ TALKĀM! 

LŪGSIM TO KUNGU UN VISI KOPĀ MĒS TO PAVEIKSIM!
‍‍Atcerēsimies to, ka draudze un tās pastāvēšana ir atkarīga no ikkatra no mums, tāpat kā tas, ‍kā mēs tajā jutīsimies. 

‍DARBI ĀRĀ 
* P‍UĶU STŪRĪŠA IEKĀRTOŠANA - 
daudz ir padarīts, bet vienmēr ir iespēja pilnveidot

 
*‍ ŠĶŪNĪTIS SAKĀRTOTS!!! :)

*‍ JAUNA ŽOGA UZLIKŠANA VIENĀ PUSĒ PADARĪTS!!! 

JĀPLĀNO PĀRĒJAIS.

UN 
*‍ ŠAJĀ BAZNĪCAS PUSĒ GRIBĒJĀM UN IZVEIDOJĀM BĒRNIEM LAUKUMIŅU AR SMILŠU KASTI, ŠŪPOLĒM, SOLIŅIEM, VARBŪT PAT KĀDU NOJUMI, JO ĀRĀ PIE BAZNĪCAS PAKAVĒTIES VARĒTU IEPATIKTIES VISIEM.

‍*BAZNĪCĀ PAVEIKTA ELEKTROINSTALĀCIJU REMONTA UN ATJAUNOŠANAS DARBI .

*‍ ARĪ SKAISTO ŽOGA AKMENS STABU NOTĪRĪŠANA IR PAVEIKTA


Pateicība ik katram ziedotājam !

Svētdienas skolas telpas tika pilnībā pie jauniem gaismekļiem un tika sakārtots elektrības padeves jautājums, lai rudenī bērni varētu veiksmīgi mācīties.
Ar vien mīļi aicināts ik viens pie labiekārtošanas darbiem un tāpat vēl jāiegādājas lietas, lai bērniem būtu mājīgi.
Lūdzam atsaukties kam ir kādi nevajadzīgi spilveni, kurus izmantosim sēdēšanai!
Vajadzētu noadīt vai notamborēt kādu čību pāri.
Katru ar kādu ideju ar prieku uzklausīsim un mēģināsim realizēt!
Izveidots bērnu rotaļstūrītis-priecājas gan bērni, gan vecāki...sirsnīgs paldies Ievai, Robertam, Kārlim, Edgaram...un visiem pārējiem atbalstītājiem un darītājiem.

*‍  SKAISTO ŽOGA AKMENS STABU NOTĪRĪŠANA IR PAVEIKTA, KĀ ARĪ LABAJĀ PUSĒ NOMAINĪTS GAN ŽOGS, GAN PĀRBŪVĒTI PAMATI.
*‍BAZNĪCAS JUMTA NOMAIŅA 
(TAS IR ĻOTI LIELS DARBS, BET PLĀNOJAM UN VIRZĀMIES UZ DARĪŠANU)
‍BAZNĪCAS IEKŠTELPĀS
*‍ UZSĀKTS ALTĀRA REMONTS-jau gandrīz pabeigts
 ‍
*‍ TELPAS VIRS ALTĀRA SAKĀRTOŠANA UN 
*‍ DARBNĪCAS LABIEKĀRTOŠANA

*‍ SVĒTDIENAS SKOLAI IZBŪVĒTĀS TELPAS IEKĀRTOŠANA IR PABEIGTA
*‍ VIRTUVĪTES LABIEKĀRTOŠANA DAĻEJI PAVEIKTA 
(APMĒBELĒŠANA IR, VĒL TRAUKU MAZGĀJAMĀS MAŠĪNAS PIESLĒGŠANA UTT.)

LŪGSIM TO KUNGU UN VISI KOPĀ MĒS TO PAVEIKSIM!
‍‍Atcerēsimies  to, ka draudze un tās pastāvēšana ir atkarīga no ikkatra no mums, tāpat kā tas, 
kā mēs tajā jutīsimies. 

 Ir vajadzīga palīdzība malkas,brikešu iegādē.

Nav uzreiz krava vajadzīga,priecāsimies arī par mazumiņu.
Tik cik ieiet vieglās mašīnas bagāžniekā varam Ķekavas apkārtnē aizbraukt.
Malka,briketes vajadzīgas,lai apsildītu telpu,kura paredzēta diakonijas darbam.

Ja Tev ir iespēja palīdzēt,lūdzu sazinies ar Ieva Kolosovska mob.29157260Svarīga informācija!!!!

Ja kādam ir zināmi cilvēki vai ğimenes, kurām vajadzīgs kāds apģērbs,tad lūdzu zvanīt Ieva Kolosovska (var facebook rakstīt) 29157260 un visu sarunāsim un pēc iespējas piegādāsim.

Būtu labi pirms tam noskaidrot ko un kādus izmērus vajag.
 


AKTUĀLI AICINĀJUMI-

* LŪGUMS PIETEIKTIES BAZNĪCAS IKNEDĒĻAS UZKOPŠANAS BRIGĀDĒ (uzkopšanas notiek saskaņā ar grafiku)

*AICINĀM PIETEIKTIES DRAUDZES ANSAMBLĪ DZIEDĀTGRIBĒTĀJUS.

‍ZVANĪT ANSAMBĻA VADĪTĀJAI DANUTAI ELTERMANEI 26457709.


 

Bet Jēzus sacīja: „Laidiet bērniņus un neliedziet tiem pie Manis nākt, jo tādiem pieder Debesu valstība.”

(Mateja evaņģēlijs 19:14)

Oktobra  dievkalpojumā uzsāksies svētdienas skolas mācību gads .

Laipni aicināti visi gribētāji!
Audzēkņi sadalīti divās grupiņās. 
Nodarbības notiek dievkalpojuma laikā Doles Tautas namā.

Vairāk par svētdienas skolu lasiet sadaļā - Svētdienas skola

Skolotājas Madara, Līga un Rudīte ‍                    Svētdarbības -Grēksūdze-BRĪVS UN LAIMĪGS! 
Kāpēc grēksūdze? 
Visu par grēksūdzi var izlasīt sadaļā "Izlasi!"
Mācītājs Arnis Eltermanis aicina uz privāto grēksūdzi. 
Vienoties par grēksūdzes laiku var pa tālruni. 


2017.GADĀ MŪSU DRAUDZĒ :
IESVĒTĪTI 28
KRISTĪTI 38
 ‍        LAULĀTI 5 pāri
      LAULĪBU IESVĒTĪBA 1 pāris


2016.GADĀ MŪSU DRAUDZĒ :
IESVĒTĪTI 25
KRISTĪTI 50
 ‍        LAULĀTI 10 pāri

      „MANA DRAUDZE  ir vieta, kur sludina Dieva vārdu, kur Dieva Gars strādā un kur sajūtams Viņa spēks. Te man atklājas Dieva mīlestība iekš Kristus Jēzus. Te manai dvēselei patīk kavēties. Te es garīgi augu. Te mana ticība un mīlestība aug un mani spēcina dzīvot svētu dzīvi. Ar savu draudzi esmu savienojies svētā derībā, tādēļ meklēju viņas labumu. Es cenšos kārtīgi ņemt dalību pie manas draudzes dievkalpojumiem. Es ar prieku dodu Dieva valstības darba vajadzībām un no sirds piedalos draudzes darbos. Mana draudze mani audzina Dieva bērna dzīvē še virs zemes. Mana draudze mani sagatavo uz dzīvi debesīs, kur caur mana Kunga Kristus nopelnu ceru sastapties ar visiem Dieva bērniem pie Dieva troņa uz mūžīgu dzīvošanu”.

 


Mūsu draudzē kalpo mācītājs,Jūrmalas iecirkņa prāvests Arnis Eltermanis
tālrunis: 29177336
e-pasts:
arniseltermanis@gmail.com

Mācītāja pieņemšanas laiki
Par tikšanās laiku vēlams iepriekš sazināties pa tālruni.

 Draudzes grāmatu galdā var iegādāties grāmatas vai pasūtīt, kā arī izmantot jau esošo bibliotēku.Sirsnīgi pateicamies par ikvienu ziedojumu mūsu skaistās baznīcas ēkas uzturēšanai -
‍ gan remontiem, gan apkurei.

Šobrīd aktuāls ir iekštelpu remonts un teritorijas sakārtošana, ko uzsākām, lai izmantotu lietderīgi šo pulcēšanās aizlieguma laiku.

‍Ziedošanu varat veikt gan pārskaitot uz draudzes bankas kontu, gan samaksāt draudzes kancelejā, norādot ziedojumu mērķi! Bankas rekvizītus
atradīsiet sadaļā "Kontakti".
Var ziedot arī baznīcā! 


 


       
   
       

  KontaktiemArnis Eltermanis
mācītājs
arniseltermanis@gmail.com
29177336

Raitis Heniņš
 draudzes priekšnieks
 raitis@gd.lv
 29149425Ieva Kolosovska
 diakonijas un
 saimniecības vadītāja
29157260Lauris Bērziņš 

Kapu pārzinis 
25773343
lauris00777@inbox.lv

Draudzes e-pasts:

doleskekavasdr@inbox.lv

www.facebook.com  /

/kekavas.baznica 
 
Copyright 2006; Created by MB Studija »