Aktualitātes
 Svētdarbības
 Notikumu kalendārs
 Regulārās norises
 Notikumi
 Izlasi!
 Draudzes avīze
 Vēsture
 Svētdienas skola
 Draudzes padome
 Galerijas
 Kapsēta
 Kontakti
 Ķekavas Romas katoļu draudze
 Noderīgas saites
Meklēšana

 
 

Esam arī  https://www.facebook.com/kekavas.baznica

ŠODIEN, 19.04.2019. PL.18.00 KRUSTA CEĻŠ. 
Atgriežoties baznīcā, piedāvājam noskatīties Mela Gibsona uzņemto filmu “The Passion of the Christ” (Kristus ciešanas), kurā atspoguļotas Jēzus Kristus dzīves pēdējās divpadsmit stundas. Šis kino visā pasaulē ir izraisījusi pretrunīgas atsauksmes, jo filmas režisors ir izveidojis skarbu, reālistisku, nežēlīgu un neierastu darbu par Jēzu.

„Kunga Jēzus Kristus žēlastība un Dieva mīlestība un

Svētā Gara sadraudzība lai ir ar jums visiem!”

                                                                     /2.Kor.13:13/

LIELDIENU DIEVKALPOJUMI

 DOLES –ĶEKAVAS EV.LUT.DRAUDZĒ

***

ZAĻĀ CETURTDIENA 18.aprīlī

 vakara dievkalpojums Plkst.19.00

dievkalpojumā dziedās draudzes ansamblis

 ***

 LIELĀ PIEKTDIENA 19.aprīlī

·        dievkalpojums Pl.10.00

dievkalpojumā dziedās draudzes ansamblis

·        KRUSTA CEĻŠ ĶEKAVĀ

 sākums Pl.18.30 (18.00 -18.30 pulcēšanās baznīcā)


Nevienam nav lielākas mīlestības kā šī, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem.” Jņ. 15:13

PULCĒŠANĀS PLKST.18.00-18.30

DOLES - ĶEKAVAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKAJĀ BAZNĪCĀ

18.00 – 18.30 laiks baznīcā individuālām lūgšanām

18.30 – Krusta ceļa sākums

 

 Ikviens ir aicināts piedalīties, neatkarīgi no draudzes piederības. Centīsimies dziļāk izprast Kristus Golgātas ceļa jēgu, ieklausoties Dieva Vārdā un pievienojoties lūgšanām par Ķekavu un tās iedzīvotājiem.

Paredzētais maršruts: Doles- Ķekavas ev.  lut. baznīca – Ķekavas Jauniešu iniciatīvu centrs – Brāļu kapi – Ķekavas kapi – Ķekavas vidusskola – Ķekavas kultūras nams – P/A Ķekavas ambulance – Ķekavas novada Dome – P/A Sociālās aprūpes centrs – Pirmskolas izglītības iestāde  „Ieviņa” (cauri parkam, pa Nākotnes ielu) – Privātā pamatskola „Gaismas Tilts 97” –  Jaunā sākumskola – Ķekavas Mūzikas skola – Doles Tautas nams – Doles - Ķekavas ev. lut. baznīca.

 Ja nav iespēja noiet visu Krusta ceļu, var pievienoties kādā no ceļa posmiem.

 

*** 

 NAKTS VIGĪLIJAS 20.aprīlī

Plkst. 23.00 „No tumsas - gaismā”

dievkalpojumā dziedās Ķekavas pagasta kultūras nama

 sieviešu koris „Daugaviete”, mākslinieciskā vadītāja Dace Bite


*** 

LIELDIENU DIEVKALPOJUMS 21.aprīlī  Plkst.10.00

dievkalpojumā dziedās draudzes ansamblis

 ***

 

 

17.marta dievkalpojumā notika 

draudzes padomes un revīzijas komisijas vēlēšanas

laika posmam 2019.-2024.

Ar sarakstu var iepazīties sadaļā

 "Draudzes padome" SIRSNĪGA PATEICĪBA PAR BRĪNIŠĶĪGO KONCERTU DIEVKALPOJUMĀ 17.martā

 jauktajam korim "MĀRUPE", 

diriģentam Andim Klučniekam, 

mākslinieciskajam vadītājam Kalvim Ozoliņam,

 koncertmeistaram Agrim Puķem.

TREŠDIENĀS, PL.19.00BAZNĪCĀ 
TIEKAMIES BĪBELES STUNDĀS.


  JAUNUMS -
ZIEDOJUMI TIEK VĀKTI DIEVKALPOJUMA LAIKĀ  

  

‍                                                     


KATRA MĒNEŠA 1. UN 3. SVĒTDIENĀ PĒC DIEVKALPOJUMA DRAUDZES  SADRAUDZĪBAS BRĪDIS...RUNĀJAMIES, SVINAM DZIMŠANAS DIENAS...TIEKAMIES!


GAIDĀM BĒRNUS UZ SVĒTDIENAS SKOLAS NODARBĪBĀM!
SVĒTDIENĀS PL.10.00 DIEVKALPOJUMA LAIKĀ

 Ar bērniem darbosies skolotāja Rudīte (lielie bērni) un skolotāja Līga ( mazākie bērni).
Skoliņā mācās par Dievu un Viņa skaisto, radīto pasauli. Dievs teica Mat19:14 "Laidiet bērniņus un neliedziet tiem pie Manis nākt, jo tādiem pieder Debesu valstība".Svētdienas skolā mācās draudzīgam būt, mīlēt citus un sevi, mācās Dieva likumus-baušļus, lūgšanu - sarunu ar Dievu, mācās M. Lutera katehismu, Bībeli-Dieva Vārdu.
Pateicoties ziedojumiem svētdienas skola ieguvusi savu vietu turpat baznīcā.
Ja vēlies atbalstīt svētdienas skolu, ziedot vari, ieskaitot naudiņu draudzes kontā ar mērķi- svētdienas skolai

       
‍                       

„Kunga Jēzus Kristus žēlastība un Dieva mīlestība un

Svētā Gara sadraudzība lai ir ar jums visiem!”

                                                                     /2.Kor.13:13/

LIELDIENU DIEVKALPOJUMI

 DOLES –ĶEKAVAS EV.LUT.DRAUDZĒ

 

ZAĻĀ CETURTDIENA 18.aprīlī

 

 vakara dievkalpojums Plkst.19.00

dievkalpojumā dziedās draudzes ansamblis

 

 

LIELĀ PIEKTDIENA 19.aprīlī

 

·        dievkalpojums Pl.10.00

dievkalpojumā dziedās draudzes ansamblis

 

·        KRUSTA CEĻŠ ĶEKAVĀ

 sākums Pl.18.30 (18.00 -18.30 pulcēšanās baznīcā)

 

 

SESTDIENAS NAKTS DIEVKALPOJUMS 20.aprīlī

Plkst. 23.00 „No tumsas - gaismā”

dievkalpojumā dziedās Ķekavas pagasta kultūras nama

 sieviešu koris „Daugaviete”, mākslinieciskā vadītāja Dace Bite

 

LIELDIENU DIEVKALPOJUMS 21.aprīlī  Plkst.10.00

dievkalpojumā dziedās draudzes ansamblis

 

 


‍‍
 

Diakonijas pamata kalpošanas mērķis ir Evaņģēlija apliecināšana rūpēs par tuvāko – par cilvēku mums līdzās, kuram nepieciešama mūsu palīdzība. Diakonija atgādina, ka Dievs mīl katru cilvēku un katrā cilvēkā ir Dieva līdzība (Mt. 25:40). 

Ja Tev ir zināms cilvēks no mūsu draudzes, kurš priecātos par apciemojumu ,droši sazinies ar mācītāju Arni .
Ja vēlies ziedot Diakonijas darbam, tad to var izdarīt kancelejā vai pārskaitot naudiņu uz baznīcas kontu ar norādi mērķī - Diakonijas vajadzībām.
PALDIES!INFORMĒJAM DRAUDZI PAR BAZNĪCAS REMONTIEM UN LABIEKĀRTOŠANAI NEPIECIEŠAMAJIEM DARBIEM UN ATZĪMĒJAM JAU PADARĪTO :) 

GAIDĀM IETEIKUMUS UN IDEJAS GAN VĒL PAR TO KAS NAV PAMANĪTS, GAN PAR PAVEIKŠANAS IESPĒJĀM.
ĪPAŠI AICINĀM PIETEIKTIES DRAUDZES VĪRUS AR GALDNIECĪBAS, SANTEHNIĶA, ELEKTRIĶA UN REMONTDARBU PRASMĒM, KĀ ARĪ ČAKLAS ROKAS VISIEM PĀRĒJIEM DARBIEM.


‍LŪDZAM SEKOT AICINĀJUMIEM UZ TALKĀM! 

LŪGSIM TO KUNGU UN VISI KOPĀ MĒS TO PAVEIKSIM!
‍‍Atcerēsimies to, ka draudze un tās pastāvēšana ir atkarīga no ikkatra no mums, tāpat kā tas, ‍kā mēs tajā jutīsimies. 

‍DARBI ĀRĀ 
* P‍UĶU STŪRĪŠA IEKĀRTOŠANA - 
daudz ir padarīts, bet vienmēr ir iespēja pilnveidot

 
*‍ ŠĶŪNĪTIS SAKĀRTOTS!!! :)

*‍ JAUNA ŽOGA UZLIKŠANA IR PROCESĀ!!!

UN 
*‍ ŠAJĀ BAZNĪCAS PUSĒ GRIBĒJĀM UN IZVEIDOJĀM BĒRNIEM LAUKUMIŅU AR SMILŠU KASTI, ŠŪPOLĒM, SOLIŅIEM, VARBŪT PAT KĀDU NOJUMI, JO ĀRĀ PIE BAZNĪCAS PAKAVĒTIES VARĒTU IEPATIKTIES VISIEM.


Pateicība ik katram ziedotājam !

Mūsu baznīcā notiek elektrības instalāciju 
remonta un atjaunošanas darbi.
Svētdienas skolas telpas tika pilnībā pie jauniem gaismekļiem un tika sakārtots elektrības padeves jautājums, lai rudenī bērni varētu veiksmīgi mācīties.
Ar vien mīļi aicināts ik viens pie labiekārtošanas darbiem un tāpat vēl jāiegādājas lietas, lai bērniem būtu mājīgi.
Lūdzam atsaukties kam ir kādi nevajadzīgi spilveni, kurus izmantosim sēdēšanai!
Vajadzētu noadīt vai notamborēt kādu čību pāri.
Katru ar kādu ideju ar prieku uzklausīsim un mēģināsim realizēt!
Priecājas gan bērni, gan vecāki...sirsnīgs paldies Ievai, Robertam, Kārlim, Edgaram...un visiem pārējiem atbalstītājiem un darītājiem.

*‍ ARĪ SKAISTO ŽOGA AKMENS STABU NOTĪRĪŠANA IR PAVEIKTA
*‍BAZNĪCAS JUMTA NOMAIŅA 
(TAS IR ĻOTI LIELS DARBS, BET PLĀNOJAM UN VIRZĀMIES UZ DARĪŠANU)
‍BAZNĪCAS IEKŠTELPĀS
*‍ UZSĀKTS ALTĀRA REMONTS
 ‍
*‍ TELPAS VIRS ALTĀRA SAKĀRTOŠANA UN 
*‍ DARBNĪCAS LABIEKĀRTOŠANA

*‍ SVĒTDIENAS SKOLAI IZBŪVĒTĀS TELPAS IEKĀRTOŠANA IR PROCESĀ, JO PATREIZ BAZNĪCĀ TIEK VEIKTA ELEKTROINSTALĀCIJU PILNVEIDOŠANA UN REMONTS.
*‍ VIRTUVĪTES LABIEKĀRTOŠANA 
(GAN APMĒBELĒŠANA, GAN TRAUKU MAZGĀJAMĀS MAŠĪNAS PIESLĒGŠANA UTT.)

LŪGSIM TO KUNGU UN VISI KOPĀ MĒS TO PAVEIKSIM!
‍‍Atcerēsimies  to, ka draudze un tās pastāvēšana ir atkarīga no ikkatra no mums, tāpat kā tas, 
kā mēs tajā jutīsimies. 

 25.februārī DIEVKALPOJUMĀ APSVEICĀM MŪSU MĀCĪTĀJU ARNI ELTERMANI, 


KURŠ 19.FEBRUĀRĪ TIKA APSTIPRINĀTS JŪRMALAS IECIRKŅA PRĀVESTA AMATĀ. 
                   
TAS NOZĪMĒ, KA VIŅŠ IR ARĪ LELB KAPITULA LOCEKLIS.

 Prāvests ir iecirkņa mācītāju, palīgmācītāju, neordinēto garīgo darbinieku un draudžu tuvākais priekšnieks un padomdevējs (Satversmes 64. p.). 

Prāvests ir diecēzes bīskapa pārstāvis iecirknī un iecirkņa pārstāvis Kapitulā (Satversmes 65. p.). Prāvests arī pārrauga un apmeklē sava iecirkņa draudzes, vada iecirkņa mācītāju konferences un citas tikšanās iecirknī.

Kapituls ir vadības institūcija Virsvaldes sastāvā, kurā ietilpst LELB bīskapi, prāvesti un dekāni. LELB ir sadalīta diecēzēs un prāvestu iecirkņos. Vairāk informācijas sadaļā "Izlasi"


 Ir vajadzīga palīdzība malkas,brikešu iegādē.

Nav uzreiz krava vajadzīga,priecāsimies arī par mazumiņu.
Tik cik ieiet vieglās mašīnas bagāžniekā varam Ķekavas apkārtnē aizbraukt.
Malka,briketes vajadzīgas,lai apsildītu telpu,kura paredzēta diakonijas darbam.

Ja Tev ir iespēja palīdzēt,lūdzu sazinies ar Ieva Kolosovska mob.29157260Svarīga informācija!!!!

Ja kādam ir zināmi cilvēki vai ğimenes, kurām vajadzīgs kāds apģērbs,tad lūdzu zvanīt Ieva Kolosovska (var facebook rakstīt) 29157260 un visu sarunāsim un pēc iespējas piegādāsim.

Būtu labi pirms tam noskaidrot ko un kādus izmērus vajag.
 


AKTUĀLI AICINĀJUMI-

* LŪGUMS PIETEIKTIES BAZNĪCAS IKNEDĒĻAS UZKOPŠANAS BRIGĀDĒ (uzkopšanas notiek saskaņā ar grafiku)

*AICINĀM PIETEIKTIES DRAUDZES ANSAMBLĪ DZIEDĀTGRIBĒTĀJUS.

‍ZVANĪT ANSAMBĻA VADĪTĀJAI DANUTAI ELTERMANEI 26457709.


 

Bet Jēzus sacīja: „Laidiet bērniņus un neliedziet tiem pie Manis nākt, jo tādiem pieder Debesu valstība.”

(Mateja evaņģēlijs 19:14)

Oktobra  dievkalpojumā uzsāksies svētdienas skolas mācību gads .

Laipni aicināti visi gribētāji!
Audzēkņi sadalīti divās grupiņās. 
Nodarbības notiek dievkalpojuma laikā Doles Tautas namā.

Vairāk par svētdienas skolu lasiet sadaļā - Svētdienas skola

Skolotājas Madara, Līga un Rudīte (attēlā)‍                    Svētdarbības -Grēksūdze-BRĪVS UN LAIMĪGS! 
Kāpēc grēksūdze? 
Visu par grēksūdzi var izlasīt sadaļā "Izlasi!"
Mācītājs Arnis Eltermanis aicina uz privāto grēksūdzi. 
Vienoties par grēksūdzes laiku var pa tālruni. 
2017.GADĀ MŪSU DRAUDZĒ :
IESVĒTĪTI 28
KRISTĪTI 38
 ‍        LAULĀTI 5 pāri
      LAULĪBU IESVĒTĪBA 1 pāris


2016.GADĀ MŪSU DRAUDZĒ :
IESVĒTĪTI 25
KRISTĪTI 50
 ‍        LAULĀTI 10 pāri

      „MANA DRAUDZE  ir vieta, kur sludina Dieva vārdu, kur Dieva Gars strādā un kur sajūtams Viņa spēks. Te man atklājas Dieva mīlestība iekš Kristus Jēzus. Te manai dvēselei patīk kavēties. Te es garīgi augu. Te mana ticība un mīlestība aug un mani spēcina dzīvot svētu dzīvi. Ar savu draudzi esmu savienojies svētā derībā, tādēļ meklēju viņas labumu. Es cenšos kārtīgi ņemt dalību pie manas draudzes dievkalpojumiem. Es ar prieku dodu Dieva valstības darba vajadzībām un no sirds piedalos draudzes darbos. Mana draudze mani audzina Dieva bērna dzīvē še virs zemes. Mana draudze mani sagatavo uz dzīvi debesīs, kur caur mana Kunga Kristus nopelnu ceru sastapties ar visiem Dieva bērniem pie Dieva troņa uz mūžīgu dzīvošanu”.

 


Mūsu draudzē kalpo mācītājs Arnis Eltermanis
tālrunis: 29177336
e-pasts:
arniseltermanis@gmail.com

Mācītāja pieņemšanas laiki
Par tikšanās laiku vēlams iepriekš sazināties pa tālruni.

 Draudzes grāmatu galdā var iegādāties grāmatas vai pasūtīt, kā arī izmantot jau esošo bibliotēku.Sirsnīgi pateicamies par ikvienu ziedojumu mūsu skaistās baznīcas ēkas uzturēšanai -
‍ gan remontiem, gan apkurei.

Šobrīd aktuāls ir jumts, notekas un žogs.

‍Ziedošanu varat veikt gan pārskaitot uz draudzes bankas kontu, gan samaksāt draudzes kancelejā, norādot ziedojumu mērķi! Bankas rekvizītus
atradīsiet sadaļā "Kontakti".
Var ziedot arī baznīcā! 


 


       
   
       

  KontaktiemArnis Eltermanis
mācītājs
arniseltermanis@gmail.com
29177336

Raitis Heniņš
 draudzes priekšnieks
 raitis@gd.lv
 29149425Ieva Kolosovska
 diakonijas un
 saimniecības vadītāja
29157260


Rihards Dremakovs 

Kapu pārzinis 
25923354 
rihards.dremakovs@inbox.lv

Draudzes e-pasts:

doleskekavasdr@inbox.lv

www.facebook.com  /

/kekavas.baznica 
 
Copyright 2006; Created by MB Studija »