Aktualitātes
 Svētdarbības
 Notikumu kalendārs
 Regulārās norises
 Notikumi
 Izlasi!
 Draudzes avīze
 Vēsture
 Svētdienas skola
 Draudzes padome
 Galerijas
 Kapsēta
 Kontakti
 Ķekavas Romas katoļu draudze
 Noderīgas saites
Meklēšana

 

Svētdarbības -Grēksūdze-BRĪVS UN LAIMĪGS! 
Kāpēc grēksūdze? 
"Ne velti Sv. Augustīns reiz sacīja, ka cilvēka dvēsele tik ilgi nav mierīga, kamēr tā neatrod mieru Dievā. To varētu papildināt, sakot, ka runa ir par cilvēku, kam viņa grēki ir tikuši piedoti, un tāpēc viņš var būt brīvs un laimīgs."  Visu par grēksūdzi var izlasīt sadaļā "Izlasi!"
Mācītājs Arnis Eltermanis aicina uz privāto grēksūdzi. 
Vienoties par grēksūdzes laiku var pa tālruni. 


Sestdien,14.oktobrī pl.13.00 visi laipni aicināti 
Doles Ķekavas ev.lut.baznīcā uz lekciju par
reformāciju, kuru lasīs Rīgas krusta baznīcas draudzes mācītājs Juris Morics.
Pēc lekcijas filma "Luters" .


Reformācijas piecsimtgades 

Dievkalpojums Rīgas Domā
sestdien, 28.oktobrī, p‍l. 14:00

No 29.septembra pl.18.00 līdz 6.oktobrim koncertzāles “Lielais dzintars” 2.stāva foajē apskatāma izstāde "Reformācijai 500" - Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Liepājas bīskapa emeritus Pāvila Brūvera veidotais stāstījums "Ceļojums reformācijā".  Afišu skatīt šeit.

Izstādes veidotāji: LELB un Latvijas Nacionālais arhīvs (LNA). Izstādē izmantoti materiāli no LNA, LELB un Liepājas Sv.Trīsvienības evaņģēliski luteriskās draudzes arhīviem. No 9.oktobra izstāde būs apskatāma Liepājas Sv.Trīsvienības katedrālē un pēc tam uzsāks savu ceļu uz citām Latvijas baznīcām.  ‍                    JAUNUMS MŪSU DRAUDZĒ -
JAU OTRO REIZI DĀMU UN VĪRU VAKARS

BAZNĪCĀ, KAS NOTIEK 

VIENU REIZI MĒNESĪ!

17.OKTOBRĪ PL.19.00 TIEK LAIPNI AICINĀTAS DĀMAS UZ DĀMU VAKARU, BET 

‍24.OKTOBRĪ PL.19.00 LAIPNI AICINĀTI VĪRI UZ VĪRU VAKARU.

 DĀMU VAKARUS VADA MĀCĪTĀJA ARŅA SIEVA DANUTA, BET VĪRU VAKARUS MĀCĪTĀJS ARNIS. IETEIKUMS ŅEMT LĪDZI DRAUGUS UN DRAUDZENES. ARĪ TAD, JA VIŅI NAV MŪSU DRAUDZĒ VAI IESVĒTĪTI.

BŪSIM KOPĀ, DALĪSIMIES PIEREDZĒ DAŽĀDOS JAUTĀJUMOS, LŪGSIMIES, SNIEGSIM ATBALSTU CITS CITAM...TIEK VĀRĪTA  ZUPA :)

P.S. PAR PIRMO VAKARU LIELISKAS ATSAUKSMES-GAN INTERESANTI, GAN SVĒTĪGI.
 

Sadraudzības draudze no Stovneres Norvēģijā sūta mūsu draudzei siltus pateicības vārdus par uzņemšanu augustā. Draudzē notika Latviešu vakars, kurā ceļotāji ar draudzi dalījās iespaidos par piedzīvoto, prezentēja mūsu draudzi un Ķekavu pārējiem. Viņi ir izveidojuši fotoalbumu par viesošanos, kura sūta mums pa pastu. Sirsnīga pateicība Dievam par šo ilggadējo sirsnīgo sadraudzību! 
Attēli no Latviešu vakara.
INFORMĀCIJU PAR 

REKOLEKCIJĀM MAZIRBĒ 2018.GADĀ

 LASIET SADAĻĀ "IZLASI"

‍***

Garīgās līdzgaitniecības 1. līmeņa apmācību seminārs Mazirbē


 (lai lasītu, spied šeit)


Sirsnīgs paldies visiem, kuri ziedoja Ražas svētku dievkalpojumam rudens veltes!
Ar 1.oktobra  dievkalpojumu uzsākās  svētdienas skolas mācību gads .

Laipni aicināti visi gribētāji! 


13. septembrī sācies jauns 

Iesvētes mācības kurss 

 pl.19.00 baznīcā. 

Vēl var pieteikties.

(Jāpiesakās draudzes kancelejā, lai aizpildītu anketu.)


DRĪZUMĀ SĀKSIES 
ALTĀRA REMONTS.

 PATEICĪBA DIEVAM!
‍‍

No 04. līdz 08.AUGUSTAM MŪSU DRAUDZĒ VIESOJĀS ILGGADĪGIE DRAUGI NO STOVNERES DRAUDZES NORVĒĢIJĀ.

    

Foto no draudžu kopīgās ekskursijas uz Balto kāpu Saulkrastos, Āraišiem, Cēsīm sestdien, 05.augustā. Vairāk foto drīzumā "Galerijā".


2016.GADĀ MŪSU DRAUDZĒ :
IESVĒTĪTI 25
KRISTĪTI 50
 ‍        LAULĀTI 10 pāri


 

Bet Jēzus sacīja: „Laidiet bērniņus un neliedziet tiem pie Manis nākt, jo tādiem pieder Debesu valstība.”

(Mateja evaņģēlijs 19:14)

 Svētdienas skoliņa atsāks mācību gadu 1.oktobrī. Aicinām uz svētku dievkalpojumu. Darbosimies katru svētdienu, sākot ar dievkalpojumu pl.10.00, kurā pēc svētības saņemšanas svētdienas skoliņas grupa dosies uz nodarbībām Doles Tautas namā.


Vairāk par svētdienas skolu lasiet sadaļā - Svētdienas skola

Skolotājas Danuta, Līga un Rudīte (attēlā) 

     „MANA DRAUDZE  ir vieta, kur sludina Dieva vārdu, kur Dieva Gars strādā un kur sajūtams Viņa spēks. Te man atklājas Dieva mīlestība iekš Kristus Jēzus. Te manai dvēselei patīk kavēties. Te es garīgi augu. Te mana ticība un mīlestība aug un mani spēcina dzīvot svētu dzīvi. Ar savu draudzi esmu savienojies svētā derībā, tādēļ meklēju viņas labumu. Es cenšos kārtīgi ņemt dalību pie manas draudzes dievkalpojumiem. Es ar prieku dodu Dieva valstības darba vajadzībām un no sirds piedalos draudzes darbos. Mana draudze mani audzina Dieva bērna dzīvē še virs zemes. Mana draudze mani sagatavo uz dzīvi debesīs, kur caur mana Kunga Kristus nopelnu ceru sastapties ar visiem Dieva bērniem pie Dieva troņa uz mūžīgu dzīvošanu”.

 BAZNĪCĀ
SESTDIENĀS
no pl. 11.00 - pl.14.00
VISI KAM NEPIECIEŠAMS,
VAR SAŅEMT SAZIEDOTO APĢĒRBU BĒRNIEM
  (IR ARĪ PIEAUGUŠAJIEM)
LAIPNI GAIDĪTI!


 


Mūsu draudzē kalpo mācītājs
Arnis Eltermanis
tālrunis: 29177336
e-pasts:
arniseltermanis@gmail.com

Mācītāja pieņemšanas laiki
Par tikšanās laiku vēlams iepriekš sazināties pa tālruni.

 Draudzes grāmatu galdā var iegādāties grāmatas vai pasūtīt, kā arī izmantot jau esošo bibliotēku.Sirsnīgi pateicamies par ikvienu ziedojumu mūsu skaistās baznīcas ēkas uzturēšanai -
‍ gan remontiem, gan apkurei.

Šobrīd aktuāls ir jumts un notekas.

‍Ziedošanu varat veikt gan pārskaitot uz draudzes bankas kontu, gan samaksāt draudzes kancelejā, norādot ziedojumu mērķi! Bankas rekvizītus
atradīsiet sadaļā "Kontakti".
Var ziedot arī baznīcā! 


 


       
   
       

  KontaktiemArnis Eltermanis
mācītājs
arniseltermanis@gmail.com
29177336

Raitis Heniņš
 draudzes priekšnieks
 raitis@gd.lv
 29149425

 
Alma Plostiņa
draudzes kapu pārzine
‍alma.plostina@inbox.lv
26018531

   
 
Copyright 2006; Created by MB Studija »