Aktualitātes
 Notikumu kalendārs
 Svētdarbības
 Regulārās norises
 Diakonija
 Svētdienas skola
 Draudzes padome
 Kapsēta
 Kontakti
 Notikumi
2006.gads
2007.gads
2008.gads
2009.gads
2010.gads
2011. gads
2012. gads
2013. gads
2014. gads
2015. gads
2016.gads
2017.gads
2018.gads
2019.gads
 Izlasi/Noklausies
 Galerijas
 Draudzes avīze
 Vēsture
 Ķekavas Romas katoļu draudze
 Projekti
 Noderīgas saites
Meklēšana

 
Pirmais mūsu draudzes Ģimeņu Dievkalpojums aizvadīts svinot visu eņģeļu dienu
Pirmais mūsu draudzes Ģimeņu Dievkalpojums aizvadīts🙏👋 svinot visu enģeļu dienu 😇😇😇
Kas ir eņģeļi? Bībele saka: “Vai tie visi nav kalpotāji gari, izsūtāmi kalpošanai to labā, kam jāmanto pestīšana?” (Ebrejiem 1: 14)
Vai eņģeļu ir daudz? Bībele saka: “Tad es redzēju un dzirdēju kā daudzu eņģeļu balsi visapkārt goda krēslam, dzīvām būtnēm un vecajiem, viņu skaits bija miriādu miriādes un tūkstošu tūkstoši…” (Atklāsmes 5: 11)
Eņģeļi nav jāpielūdz. Bībele saka: “Tad es kritu pie viņa kājām, gribēdams viņu pielūgt. Bet viņš man saka: "Nedari to! Es esmu tāds pats kalps kā tu un tavi brāļi, kam ir Jēzus liecība. Pielūdz Dievu!"” (Atklāsmes 19: 10)
Eņģeļi dažkārt var pieņemt arī cilvēku izskatu. Bībele saka: “Neaizmirstiet viesmīlību! Jo daži ar to, pašiem nezinot, savos namos ir uzņēmuši eņģeļus!” (Ebrejiem 13: 2)
Kam eņģeļi pakļaujas? Bībele saka: “Pēc tam (..) Viņš [Kristus] uzkāpis debesīs un Viņam kļuvuši paklausīgi eņģeļi, varas un spēki.” (1. Pētera 3: 22)
Eņģeļi gādā par cilvēkiem. Bībele saka: “Viņš [Dievs] sūtīs tev Savus eņģeļus tevi pasargāt visos tavos ceļos. Viņi tevi uz rokām nesīs, lai tava kāja nepieduras pie akmens.” (Psalmi 91: 11, 12) “Kas bija postā grimis, sauca, un Tas Kungs viņu uzklausīja un izrāva viņu no visām viņa bēdām. Tā Kunga eņģelis apmetas ap tiem, kas Viņu bīstas, un tos izglābj.” (Psalmi 34: 7, 8)
Eņģeļi pilda Dieva dotos uzdevumus. Bībele saka: “Teiciet To Kungu, Viņa eņģeļi, jūs, Viņa stiprie sargi, kas Viņa pavēles pilda, klausīdami Viņa vārda balsi!” (Psalmi 103: 20)
Eņģeļi ir Dieva vēstneši, kas nodod cilvēkiem Viņa vēstis. Bībele saka: “Un gani bija ap to pašu vietu laukā, tie, nomodā būdami, sargāja naktī savus lopus, un Tā Kunga eņģelis pie tiem piestājās, un Tā Kunga spožums tos apspīdēja, un tie bijās ļoti. Bet eņģelis uz tiem sacīja: "Nebīstieties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks.”” (Lūkas 9: 8-10)
Kad Jēzus nāks otrreiz uz šo zemi, Viņu pavadīs eņģeļi. Bībele saka: “Jo Cilvēka Dēls nāks Sava Tēva godībā ar Saviem eņģeļiem… Un Viņš izsūtīs Savus eņģeļus ar lielu bazūnes skaņu, un tie sakrās Viņa izredzētos no četriem vējiem, no viena debess gala līdz otram.” (Mateja 16: 27; 24: 31)
Ir arī tādi eņģeļi, kas ir sacēlušies pret Dievu. Bībele saka: “Lielais pūķis, vecā čūska, to sauc par velnu un sātanu, kas pieviļ visu pasauli, tapa gāzts; viņš tika nomests uz zemi un līdz ar viņu tā eņģeļi.” (Atklāsmes 12: 9)
Ļaunie gari (ļaunie eņģeļi) vēlas atraut cilvēkus no Dieva un iznīcināt, tāpēc tiem ir jāturas pretī. Bībele saka: “Bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem, lai jūs varētu pretī stāties velna viltībām. Jo ne pret miesu un asinīm mums jācīnās, bet pret valdībām un varām, šīs tumsības pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem gariem pasaules telpā.” (Efeziešiem 6: 11, 12)
Kāds liktenis sagaida sātanu un viņa eņģeļus? Bībele saka: “Tad Viņš arī sacīs tiem, kas pa kreiso roku: ejiet nost no Manis, jūs nolādētie, mūžīgā ugunī, kas sataisīta velnam un viņa eņģeļiem.” (Mateja 25: 41)
 Iesūtīts: 2020.10.24 15:10
  KontaktiemArnis Eltermanis
mācītājs
arniseltermanis@gmail.com
29177336‍Kaspars Cērps
‍evanģēlists

Raitis Heniņš
 draudzes priekšnieks
 raitis@gd.lv
 29149425Ieva Kolosovska
 diakonijas un
 saimniecības vadītāja
29157260Lauris Bērziņš 

Kapu pārzinis 
25773343
lauris00777@inbox.lv

Draudzes e-pasts:

doleskekavasdr@inbox.lv

www.facebook.com  /

/kekavas.baznica 

 
Copyright 2006; Created by MB Studija »