Aktualitātes
 Notikumu kalendārs
 Svētdarbības
 Regulārās norises
 Diakonija
 Svētdienas skola
 Draudzes padome
 Kapsēta
 Kontakti
 Notikumi
 Izlasi/Noklausies
 Galerijas
 Draudzes avīze
 Vēsture
 Ķekavas Romas katoļu draudze
 Projekti
 Noderīgas saites
Meklēšana

 
lapas: 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50  51-60 61-70 71-78

Ievērojot Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” minēto ierobežojumu attiecināmību uz reliģisko organizāciju darbību.


 lasīt tālak »

Rogate – sestā Lieldienu svētdiena

DIENAS LOZUNGS
Slavēts Dievs, kurš nav atmetis manu lūgšanu, nedz atrāvis man savu žēlastību! (Ps 66:20)

 lasīt tālak »
Cantate – piektā Lieldienu svētdiena
Dziediet Kungam jaunu dziesmu, jo Viņš ir darījis brīnumus! (Ps 98:1)
 lasīt tālak »

Jubilate – ceturtā Lieldienu svētdiena

Tādēļ tas, kas ir Kristū, ir jauns radījums; viss vecais ir pagājis, un redzi – viss tapis jauns.   (2Kor 5:17)

 lasīt tālak »
Misericordia Domini – trešā Lieldienu svētdiena

Kristus saka: Es esmu Labais Gans, Manas avis klausās Manā balsī, Es tās pazīstu, un viņas Man seko. Es tām dodu mūžīgo dzīvību.
(Jņ 10:11.27.28)

 lasīt tālak »

Quasi modo geniti – Baltā svētdiena

Slavēts lai ir Dievs un mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, kas savā lielajā žēlastībā mūs ir atdzemdinājis dzīvai cerībai caur Jēzus Kristus augšāmcelšanos no mirušajiem.
(1Pēt 1:3)

 lasīt tālak »

KRISTUS AUGŠĀMCELŠANĀS SVĒTKI - LIELDIENAS

Kristus saka: Es biju miris, un redzi – Es esmu dzīvs mūžu mūžam, un Man pieder nāves un elles atslēgas. (Atkl 1:18)

 lasīt tālak »

PASHA– LIELĀ PIEKTDIENA

Jo Dievs tā pasauli mīlēja, ka deva savu Vienpiedzimušo Dēlu, lai ikviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet tam būtu mūžīgā dzīvība.
(Jņ 3:16)
 lasīt tālak »
Palmarum (Pūpolu svētdiena) –
 Ciešanu laika otrā svētdiena

Jātop paaugstinātam Cilvēka Dēlam, lai ikvienam, kas Viņam tic, būtu mūžīgā dzīvība.
(Jņ 3:14–15)
 lasīt tālak »
Judica – 
Ciešanu laika pirmā svētdiena

Cilvēka Dēls nav nācis, lai Viņam kalpotu, bet lai Viņš pats kalpotu un atdotu Savu dzīvību kā izpirkšanas maksu par daudziem. 
(Mt 20:28)
 lasīt tālak »
lapas: 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50  51-60 61-70 71-78
  KontaktiemArnis Eltermanis
mācītājs
arniseltermanis@gmail.com
29177336‍Kaspars Cērps
‍evanģēlists

Raitis Heniņš
 draudzes priekšnieks
 raitis@gd.lv
 29149425Ieva Kolosovska
 diakonijas un
 saimniecības vadītāja
29157260Lauris Bērziņš 

Kapu pārzinis 
25773343
lauris00777@inbox.lv

Draudzes e-pasts:

doleskekavasdr@inbox.lv

www.facebook.com  /

/kekavas.baznica 

 
Copyright 2006; Created by MB Studija »