Aktualitātes
 Notikumu kalendārs
 Svētdarbības
 Regulārās norises
 Diakonija
 Svētdienas skola
 Draudzes padome
 Kapsēta
 Kontakti
 Notikumi
 Izlasi/Noklausies
 Galerijas
 Draudzes avīze
 Vēsture
 Ķekavas Romas katoļu draudze
 Projekti
 Noderīgas saites
Meklēšana

 
Mūsu draudzes mācītāja ‍ Arņa Eltermaņa uzruna 15.03.2020.

"Kādu reizi Jēzus izdzina dēmonu, kas bija mēms; dēmons izgāja, un mēmais sāka runāt, un ļaužu pūlis brīnījās. Bet daži no tiem sacīja: "Viņš izdzen dēmonus ar Belcebula, dēmonu valdnieka, palīdzību." Bet citi, viņu izaicinādami, prasīja viņam kādu zīmi no debesīm. Zinādams viņu domas, viņš tiem sacīja: "Ikviena valsts, kas sevī sašķelta, iet bojā, un nams uz namu krīt. Ja nu sātans sevī sašķeļas, kā tad viņa valstība pastāvēs? Jūs taču sakāt, ka Es izdzenu dēmonus ar Belcebula palīdzību. Bet, ja Es izdzenu dēmonus ar Belcebula palīdzību, kā tad jūsu dēli tos izdzen? Tādēļ viņi būs jūsu tiesneši. Bet, ja Es izdzenu dēmonus ar Dieva pirkstu, tad jau Dieva valstība pie jums ir atnākusi. Kamēr stiprs vīrs apbruņojies sargā savu namu, viņa manta ir drošībā. Bet, tiklīdz kāds stiprāks par viņu nāk un to uzveic, tas atņem viņa bruņas, uz kurām viņš bija paļāvies, un laupījumu izdala. Kas nav ar Mani, tas ir pret Mani, un, kas ar Mani nesavāc, tas izkaisa. Kad nešķīstais gars ir izgājis no cilvēka, tas apstaigā izkaltušas vietas, meklēdams mieru un to neatradis, saka: es atgriezīšos savā mājoklī, no kura izgāju. Atnācis viņš atrod to izslaucītu un uzpostu. Tad viņš iet un ņem sev līdzi septiņus citus garus, par sevi vēl ļaunākus, un iegājuši tie tur mājo. Un beigās šim cilvēkam kļūst daudz ļaunāk, nekā bija sākumā." Kad Viņš tā runāja, kāda sieviete ļaužu pūlī paceltā balsī sacīja Viņam: "Laimīgas tās miesas, kas Tevi nēsājušas, un krūtis, kas Tevi zīdījušas!" Bet viņš teica: "Vēl jo vairāk laimīgi ir tie, kas Dieva vārdu dzird un to pilda!" " (Lk 11:14-28)
Lai Dievs mūs svētī sava Vārda patiesībā, jo Viņa Vārds ir un paliek patiesība!

Labdien, mīļā draudze!

Sākot ar vakardienas vakaru, mēs esam iegājuši jaunā, mums vēl neizzinātā un neierastā sadzīves modelī. Šis modelis mūs var uztraukt un var likt daudzas lietas pārdomāt. Ir noticis tā, ka šajā gavēņa laikā Dievs visu pasauli ir apstādinājis.
Visa ikdienišķā rosība un steiga ir apturēta. Koncerti, izklaides, saviesīgi pasākumi ir atcelti un nenotiek. Pasaule ir apklususi. Mēs varētu sacīt, - laiks ir apstājies.
Jā, apstājies ir mūsu skrējiena hronometrs. Tas ir laiks, kurš skaita mūsu soļus, sirdspukstus, ēdienreizes, darba stundas. Laiks, kurš iet bez apstājas, bezpersoniski un vienmuļi. Tomēr katra cilvēka dzīvē ir cits laiks. Grieķiski to sauc "kairos". Tas ir laiks, kurā notiek dzīves vissvarīgākie notikumi. Tas ir laiks, kurā uz cilvēku runā Dievs.
Mēs, protams, varam uzdot jautājumu: "Kāpēc Dievs izvēlējās uzsūtīt cilvēkiem šo sērgu?"
Es atbildētu, to nedarīja Dievs. Šī epidēmija sākās alkatības, mantrausības, aizliegumu apiešanas dēļ. Citiem vārdiem sakot, grēks izraisīja šo epidēmiju un Dievs ir tas, kurš cenšas griezt visu par labu.
Ja cilvēks neredz un nenojauš savas dzīves grēcīgumu, tad Dievs to uzrāda. Apstādina un kā mazu kaķēnu ar degunu iebāž viņa nesaturēšanā. Tas notiek, lai pamācītu un parādītu pareizo rīcību.
Ir svarīgi atcerēties, tiem, kuri mīl Dievu, visas lietas nāk par labu!
Dievs cilvēkiem ir iedevis "kairos" laiku. Laiku, kad varam izvērtēt savu dzīvi. Kam un kādēļ es dzīvoju? Vai šī zemes dzīve ir viss, uz ko es ceru un paļaujos? Vai ticu mūžībai? Vai esmu gatavs jau šodien nostāties Jēzus priekšā un dot atskaiti par savu dzīvi? Kas ir mans dzīves mērķis un uzdevums?
Es ticu, ka šis mums dotais laiks būs tas, kurš izmainīs mūsu sirdis. Šis Dieva dotais laiks mums parādīs, cik ļoti man pietrūkst draudzes, dievkalpojumu, Kristus miesas un asins. Tas parādīs, cik ļoti man slāpst pēc Dieva Vārda. Tas man parādīs, vai es spēju apstāties, norimt, apklust un ieklausīties Dieva balsī. Ieklausīties un ieraudzīt sevī nenožēlotus grēkus, kuri nospiež sirdi. Šis ir iespēju laiks, kad varu saņemties drosmi un beidzot doties uz privātu grēksūdzi.
Dievs aptur pasauli, lai to izglābtu no pazušanas. Šis ir arī mans "kairos", Dieva dotais laiks, lai es atgrieztos pie savām saknēm, pie debesu Tēva. Vēl ir žēlastības laiks. Dievs Jēzū Kristū aicina, nāc, es gribu tevi izglābt.
Tie, kuri Dievu nepazīst, krīt panikā. Daudzi histēriski iepērkas, rauš, grābj it kā spētu visam mūžam piebāzt savus pieliekamos. Nesekosim viņu piemēram, jo mums ir Dievs, uz kuru varam paļauties.
Šodienas Evaņģēlijs mums stāsta, kā Jēzus izdzen ļauno garu, kurš ir mēms. Jēzu apvaino, ka to viņš dara ar Belcebula, dēmonu valdnieka palīdzību. Mēs saprotam, ka tā nav patiesība, jo Jēzus personā Dieva valstība ir tuvu klāt pienākusi. Tur, kur ir Dievs, ļaunajam nav vietas. Tomēr pastāv iespēja, ka cilvēks Dievu ir izslaucījis no sevis un tur mājo septiņi ļaunie gari.
Šodien, raugoties uz pasauli, mēs redzam, cik daudz ir to cilvēku, kuros mājo šie septiņi ļaunie gari. Dievs jau sen ir izslaucīts no sirdīm, no mājām un no valstīm. Un jūs varat sev pajautāt, kas mājo tur, kur Dievam nav vietas. Tomēr atcerēsimies, ka Dievs mīl visus cilvēkus. Dievs visiem dod laiku aptvert un apzināties savu nīcību un bezspēcību, tādā veidā liekot pacelt acis uz debesīm un varbūt pirmo reizi mūžā iesaukties: ,,Dievs apžēlojies!”
Liela daļa pasaules iedzīvotāju ir nelaimīgi, jo viņus nomāc bailes un neziņa. Savukārt, Jēzus mūs māca: ,,Vēl jo vairāk laimīgi ir tie, kas Dieva vārdu dzird un to pilda!"
Šo frāzi jūs dzirdat katru dievkalpojumu pirms lasījumiem. Šodien šie vārdi var ieskanēties vēl stiprāk.
Kas tad ir patiesi laimīgs? Vai tas, kuram ir daudz naudas un mantas? Protams, ka nē.
Laimīgs ir tas, kurš dzird un saklausa Dieva Vārdu un cik daudzreiz svarīgāk ir to pildīt. Citiem vārdiem sakot, darīt to, ko Dievs mums liek. Klausīties, lūgt un pateikties. Tie ir darbi, kuri mūs tuvina Dievam.
Šobrīd mums ir Dieva dots laiks vairāk lasīt Bībeli, vairāk pavadīt laiku lūgšanās, vairāk atrast iespējas pateikties Dievam par visu to, kas mums ir.
Mēs nevaram tikties dievkalpojumos, bet mēs varam lūgt un aizlūgt. Mums ir laiks mājās noturēt svētbrīžus. Mēs varam viens otru stiprināt un iedrošināt.
Es novēlu šo "kairo" laiku izmantot Dievam par godu un mums pašiem par pestīšanu. Tad Jēzus uz mums varēs teikt: ,,…laimīgi ir tie, kas Dieva vārdu dzird un pilda.”
Dievam vien lai ir viss gods!

P.S.
Mīļie draugi, ja ir vajadzība ar mani sazināties, tad lūdzu zvaniet 29177336 vai rakstiet arniseltermanis@gmail.com, ir iespēja tikties uz sarunu un vajadzības gadījumā individuāli saņemt Svēto Vakarēdienu. Nākošo dievkalpojumu centīšos ierakstīt video un ielikt mūsu Facebook lapā.
Iesvētes mācības mēģināsim noturēt caur internetu Skype, vai kā citādi. Par to informēšu mazliet vēlāk.
Kristus mīlestībā - 
Jūsu mācītājs Arnis.

 Iesūtīts: 2020.03.22 21:04
  KontaktiemArnis Eltermanis
mācītājs
arniseltermanis@gmail.com
29177336‍Kaspars Cērps
‍evanģēlists

Raitis Heniņš
 draudzes priekšnieks
 raitis@gd.lv
 29149425Ieva Kolosovska
 diakonijas un
 saimniecības vadītāja
29157260Lauris Bērziņš 

Kapu pārzinis 
25773343
lauris00777@inbox.lv

Draudzes e-pasts:

doleskekavasdr@inbox.lv

www.facebook.com  /

/kekavas.baznica 

 
Copyright 2006; Created by MB Studija »