Aktualitātes
 Svētdarbības
 Notikumu kalendārs
 Regulārās norises
 Notikumi
 Izlasi!
 Draudzes avīze
 Vēsture
 Svētdienas skola
 Draudzes padome
 Galerijas
 Kapsēta
 Kontakti
 Ķekavas Romas katoļu draudze
 Noderīgas saites
Meklēšana

 
Aktualitātes


Esam arī  https://www.facebook.com/kekavas.baznica



4.FEBRUĀRĪ NOTIKS IKGADĒJAIS DRAUDZES VAKARS

ĶEKAVAS KULTŪRAS NAMĀ PL.17.00.

Vakarā programmā tradicionāli:
*Atcerēsimies 2017.gada piedzīvoto, pārrunāsim finansiālos jautājumus utt.
*Klausīsimies, skatīsimies priekšnesumus, padziedāsim paši.
*Līdzi jāņem dāvaniņa loterijai vērtībā ap 2.00-3.00Euro


Lai zinātu sarūpējamo gardumu daudzumu un vietu skaitu,
 lūdzu pieteikties draudzes kancelejā vai rakstīt uz draudzes epastu: doleskekavasdr@inbox.lv

Visi mīļi aicināti gan apmeklēt vakaru, gan piedalīties gatavošanās procesā!



‍"Jēzus atbildēja viņai un sacīja: Ikvienam, kas šo ūdeni dzer, atkal slāpst, bet kas dzers to ūdeni, ko es viņam došu, tam ne mūžam vairs neslāps. 

Bet ūdens, ko es tam došu, kļūs par ūdens avotu, kas verd mūžīgai dzīvei. "

/Jņ.4:13-14/

7.februārī pl.19.00 Doles-Ķekavas ev.lut.baznīcā

‍SĀKSIES JAUNA IESVĒTES MĀCĪBAS GRUPA
Aicināti visi interesenti - gan tie, kuri sāk ticības ceļu, gan tie, kuri jau iesvētīti, bet vēlas piedalīties sarunās par Dievu.
V‍ēlams pieteikties draudzes kancelejā vai pa e-pastu: doleskekavasdr@inbox.lv, bet var nākt arī tāpat. Jautājumu gadījumā sazināties ar ‍mācītāju Arni Eltermani. 

https://www.facebook.com/kekavas.baznica


 Ir vajadzīga palīdzība malkas,brikešu iegādē.

Nav uzreiz krava vajadzīga,priecāsimies arī par mazumiņu.
Tik cik ieiet vieglās mašīnas bagāžniekā varam Ķekavas apkārtnē aizbraukt.
Malka,briketes vajadzīgas,lai apsildītu telpu,kura paredzēta diakonijas darbam.

Ja Tev ir iespēja palīdzēt,lūdzu sazinies ar Ieva Kolosovska mob.29157260

Lietotāja Doles Ķekavas Draudze attēls.


Svarīga informācija!!!!

Ja kādam ir zināmi cilvēki vai ğimenes, kurām vajadzīgs kāds apģērbs,tad lūdzu zvanīt Ieva Kolosovska (var facebook rakstīt) 29157260 un visu sarunāsim un pēc iespējas piegādāsim.
Būtu labi pirms tam noskaidrot ko un kādus izmērus vajag.

Lietotāja Doles Ķekavas Draudze attēls.
 

AKTUĀLI AICINĀJUMI-

* LŪGUMS PIETEIKTIES BAZNĪCAS IKNEDĒĻAS UZKOPŠANAS BRIGĀDĒ (uzkopšanas notiek saskaņā ar grafiku)

*AICINĀM PIETEIKTIES DRAUDZES ANSAMBLĪ DZIEDĀTGRIBĒTĀJUS- 

MĒĢINĀJUMI CETURTDIENĀS, BAZNĪCĀ, PL.18.30.

‍ZVANĪT ANSAMBĻA VADĪTĀJAI DANUTAI ELTERMANEI 20110103.




 

Bet Jēzus sacīja: „Laidiet bērniņus un neliedziet tiem pie Manis nākt, jo tādiem pieder Debesu valstība.”

(Mateja evaņģēlijs 19:14)

 Ar 1.oktobra  dievkalpojumu uzsākās  svētdienas skolas mācību gads .

Laipni aicināti visi gribētāji!
Audzēkņi sadalīti divās grupiņās. 
Nodarbības notiek dievkalpojuma laikā baznīcā-balkonā un sakristejā. 

Vairāk par svētdienas skolu lasiet sadaļā - Svētdienas skola

Skolotājas Danuta, Līga un Rudīte (attēlā)


‍                    Svētdarbības -Grēksūdze-BRĪVS UN LAIMĪGS! 
Kāpēc grēksūdze? 
Visu par grēksūdzi var izlasīt sadaļā "Izlasi!"
Mācītājs Arnis Eltermanis aicina uz privāto grēksūdzi. 
Vienoties par grēksūdzes laiku var pa tālruni. 


JAUNUMS MŪSU DRAUDZĒ -

JAU OTRO REIZI NOTIKA DĀMU UN VĪRU VAKARI 
BAZNĪCĀ.
 TIE NOTIEK 
VIENU REIZI MĒNESĪ!

 DĀMU VAKARUS VADA MĀCĪTĀJA ARŅA SIEVA DANUTA, BET VĪRU VAKARUS MĀCĪTĀJS ARNIS. IETEIKUMS ŅEMT LĪDZI DRAUGUS UN DRAUDZENES. ARĪ TAD, JA VIŅI NAV MŪSU DRAUDZĒ VAI IESVĒTĪTI :)

BŪSIM KOPĀ, DALĪSIMIES PIEREDZĒ DAŽĀDOS JAUTĀJUMOS, LŪGSIMIES, SNIEGSIM ATBALSTU CITS CITAM...TIEK VĀRĪTA  ZUPA :)

P.S. PAR ŠIEM VAKARIEM LIELISKAS ATSAUKSMES-GAN INTERESANTI, GAN SVĒTĪGI, GAN ZUPA GARŠĪGA :)



DRĪZUMĀ SĀKSIES 
ALTĀRA REMONTS.

 PATEICĪBA DIEVAM!





2016.GADĀ MŪSU DRAUDZĒ :
IESVĒTĪTI 25
KRISTĪTI 50
 ‍        LAULĀTI 10 pāri

      „MANA DRAUDZE  ir vieta, kur sludina Dieva vārdu, kur Dieva Gars strādā un kur sajūtams Viņa spēks. Te man atklājas Dieva mīlestība iekš Kristus Jēzus. Te manai dvēselei patīk kavēties. Te es garīgi augu. Te mana ticība un mīlestība aug un mani spēcina dzīvot svētu dzīvi. Ar savu draudzi esmu savienojies svētā derībā, tādēļ meklēju viņas labumu. Es cenšos kārtīgi ņemt dalību pie manas draudzes dievkalpojumiem. Es ar prieku dodu Dieva valstības darba vajadzībām un no sirds piedalos draudzes darbos. Mana draudze mani audzina Dieva bērna dzīvē še virs zemes. Mana draudze mani sagatavo uz dzīvi debesīs, kur caur mana Kunga Kristus nopelnu ceru sastapties ar visiem Dieva bērniem pie Dieva troņa uz mūžīgu dzīvošanu”.

 


BAZNĪCĀ 
SESTDIENĀS
no pl. 11.00 - pl.14.00
VISI KAM NEPIECIEŠAMS,
VAR SAŅEMT SAZIEDOTO APĢĒRBU BĒRNIEM
  (IR ARĪ PIEAUGUŠAJIEM)
LAIPNI GAIDĪTI!


 

Mūsu draudzē kalpo mācītājs Arnis Eltermanis
tālrunis: 29177336
e-pasts:
arniseltermanis@gmail.com

Mācītāja pieņemšanas laiki
Par tikšanās laiku vēlams iepriekš sazināties pa tālruni.

 Draudzes grāmatu galdā var iegādāties grāmatas vai pasūtīt, kā arī izmantot jau esošo bibliotēku.



Sirsnīgi pateicamies par ikvienu ziedojumu mūsu skaistās baznīcas ēkas uzturēšanai -
‍ gan remontiem, gan apkurei.

Šobrīd aktuāls ir jumts un notekas.

‍Ziedošanu varat veikt gan pārskaitot uz draudzes bankas kontu, gan samaksāt draudzes kancelejā, norādot ziedojumu mērķi! Bankas rekvizītus
atradīsiet sadaļā "Kontakti".
Var ziedot arī baznīcā! 


 


 



      
   
       

  Kontaktiem



Arnis Eltermanis
mācītājs
arniseltermanis@gmail.com
29177336

Raitis Heniņš
 draudzes priekšnieks
 raitis@gd.lv
 29149425

Draudzes apasts;
‍doleskekavasdr@inbox.lv

Rihards Dremakovs 
‍Kapu pārzinis 
‍25923354 
‍rihards.dremakovs@inbox.lv




 
 
Copyright 2006; Created by MB Studija »