Aktualitātes
 Notikumu kalendārs
 Svētdarbības
 Regulārās norises
 Diakonija
 Svētdienas skola
 Draudzes padome
 Kapsēta
 Kontakti
 Notikumi
 Izlasi/Noklausies
 Galerijas
 Draudzes avīze
 Vēsture
 Ķekavas Romas katoļu draudze
 Projekti
 Noderīgas saites
Meklēšana

 
Aktualitātes
  


 2024.gada 3. martā notika
 Doles-Ķekavas evaņģēliski luteriskās baznīcas draudzes padomes, valdes un revīzijas komisijas vēlēšanas. Rezultāti pieejami šeit. 

  
Apstāsimies uz brīdi, apzināsimies sevi Dieva priekšā un lūgsim: “Dievs, izglāb un sargā Ukrainu!” Kurš zina Mūsu Tēvs lūgšanu, pateiksim to šajā nodomā! Vai lūgsim paši saviem vārdiem. Lai beidzas karš, lai uzvar taisnība.

Dievs, izglāb un sargā Ukrainu!


Mūsu Tēvs debesīs,
Svētīts lai top tavs vārds.
Lai nāk tava valstība.
Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien.
Un piedod mums mūsu parādus,
kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem,
Un neieved mūs kārdināšanā,
bet atpestī mūs no ļaunā.
Jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos.
Āmen! UZMANĪBU!!

Kancelejas darba laiks:
Otrdienās    9.00 – 12.00
Sestdienās     9.00 – 13.00

Ar draudzes kanceleju var sazināties 
pa tālruni 29157260
vai 
epastu:
 doleskekavasdr@inbox.lv

PĀRĒJIE KONTAKTI 
VAJADZĪBAS GADĪJUMĀ ATRODAMI SADAĻĀ  


Mūsu draudzes rekvizīti atrodami sadaļā "Kontakti"

***

IZMAIŅAS DRAUDZES REKVIZĪTU NOSAUKUMĀ:

LATVIJAS EVANĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS 

 Doles-Ķekavas draudze

Rīgas iela 75, Ķekava, Ķekavas novads, LV 2123

Reģ.Nr. 90000468932

A/S Swedbank

Konta Nr. LV44HABA0551032382287UZMANĪBU!!!

ar 01.01.2024.
Draudzes uzturēšanas maksa gadā

 strādājošiem draudzes locekļiem Eur 25.00 nestrādājošiem Eur 20.00

Kapu uzturēšanas maksa gadā 
strādājošiem  Eur 30.00
nestrādājošiem Eur 20.00

 Maksājumus var samaksāt draudzes kancelejā, 
par ko jums tiks izsniegta kvīts 
vai pārskaitīt uz draudzes kontu:

Mūsu rekvizīti:
Latvijas evanģeliski luteriskās baznīcas

Doles- Ķekavas draudze
Rīgas iela 75, Ķekava, Ķekavas pagasts,

Ķekavas novads, LV-2123
Reģ. Nr. 90000468932
Bankas kods: HABALV22
Bankas konts:
A/S Swedbanka

  UZ SVĒTDIENAS SKOLAS NODARBĪBĀM
PULCĒJAMIES 
SVĒTDIENĀS PL.11.00 BAZNĪCĀ "BET ES ESMU LŪDZIS PAR TEVI,

 LAI TAVA TICĪBA NEMITĒTOS.

 UN KAD TU ATGRIEZĪSIES, 

    TAD STIPRINI SAVUS BRĀĻUS!" 

Lūkas ev.22:23


LAIPNI AICINĀTI 

TIE KAM NEPIECIEŠAMA PĀRTIKA VAI 
CITS PIEEJAMAIS ATBALSTS
 (PĀRTIKA, DRĒBES U.C.)

‍DRAUDZES SARŪPĒTAJĀ ZUPAS VIRTUVĒ UN ĶEKAVAS ATBALSTA CENTRĀ

‍"KRAUJAS", GAISMAS IELĀ 1, ĶEKAVA, 
ĶEKAVAS NOVADS, LV-2123
                     
Mīļie brāļi un māsasKristū!

 Ir iestājies jauns Baznīcas gads. Lai Baznīca varētu turpināt šo Dieva pavēli, es aicinu jūs, Kristus mīļotie, dalīties ar laicīgiem labumiem, lai sakrātu mantu Debesīs. Lūdzu, savu iespēju robežās ziedot savai draudzei līdzekļus, kuri nodrošinās mūsu skaistās baznīcas ēkas uzturēšanu un Evaņģēlija sludināšanu                     Neuztveriet šo aicinājumu kā apgrūtinājumu, bet, kā iespēju kalpot mūsu Kunga vīna dārzā. ,,Jo priecīgu devēju Dievs mīl"


*Šis ir arī laiks, lai samaksātu ikgadējo draudzes ziedojumu, pēc kura mēs veicam pārskatu par aktīvajiem draudzes locekļiem. Ikgadējais draudzes ziedojums ir sākot no 15 Eur to tā arī definējot : ,,Ikgadējais ziedojums".     

Mūsu draudzes rekvizīti atrodami sadaļā "Kontakti"

 *Bauslība mums prasa desmito tiesu no visiem ienākumiem, bet, Evaņģēlijs mums visu dod bez maksas. Lai jūsu sirdsapziņa un sirsnība ir mēraukla atvēlētajam ziedojumam.                                                                                                 

''Lai Dievs jūs svētī un pasargā!"

             Doles-Ķekavas draudzes mācītājs, prāvests Arnis Eltermanis
                                                   
‍              JAUNIEŠU TIKŠANĀS 
NOTIEK

PIEKTDIENĀS, 

JA VĒLIES PIEVIENOTIES, ZVANI 

RASAI +371 27833143 


SEKOJAM AKTUĀLAI INFORMĀCIJAI!
Miers ar jums !

Sirsnīga pateicība par atbalstu un ziedojumiem ,,Zupas virtuve” projektam. Ar pilnu vēderu var sākt apcerēt miera un mīlestības jautājumus. Baznīcas galvenais uzdevums ir sludināt Dieva Vārdu. Kristus Evaņģēlijs ir tā vests, kas aicina nesavtīgi kalpot līdzcilvēkiem, tos paēdinot un apģērbjot.

Tomēr silts ēdiens un drēbes nevar iedot sirds mieru. Tās neatbild uz jautājumu par dzīves jēgu, tikumu, iecietību un mīlestību. Uz šiem jautājumiem atbildi dod Dieva Vārds, kuru dzirdam dievkalpojumā un varam lasīt Svētajos Rakstos – Bībelē. Dzirdot Dieva Vārdu sasilst sirds un sabrūk aizsargmūri. Cilvēkā var piedzimt ticība, kura ved uz mūžīgo dzīvību. Dievkalpojuma miers un Svētā Gara klātbūtne spēj sadziedēt pasaules iecirstās rētas.

Mīļie līdzcilvēki, mēs lūdzam jūs atbalstīt mūsu draudzi ar ziedojumiem, kuri tiks izlietoti video aparatūras iegādei. Tā nodrošinās kvalitatīvāku dievkalpojuma ierakstīšanu un pārraidi, lai mājsēdei nolemtos ļaudis iepriecinātu un dotu stiprinājumu šajā sarežģītajā epidēmijas laikā.

Jau iepriekš pateicos Doles-Ķekavas draudzes vārdā.

Draudzes mācītājs, prāvests Arnis Eltermanis


Mūsu rekvizīti:
Latvijas evanģeliski luteriskās Baznīcas

Doles- Ķekavas draudze
Rīgas iela 75, Ķekava,

Ķekavas novads, LV-2123
Reģ. Nr. 90000468932
Bankas kods: HABALV22
Bankas konts:
A/S Swedbank
LV44HABA0551032382287

 
 

Diakonijas pamata kalpošanas mērķis ir Evaņģēlija apliecināšana rūpēs par tuvāko – par cilvēku mums līdzās, kuram nepieciešama mūsu palīdzība. Diakonija atgādina, ka Dievs mīl katru cilvēku un katrā cilvēkā ir Dieva līdzība(Mt. 25:40). 


DIAKONIJAS DARBĪBU

 SKATĪT SADAĻĀ "DIAKONIJA"


 

Bet Jēzus sacīja: „Laidiet bērniņus un neliedziet tiem pie Manis nākt, jo tādiem pieder Debesu valstība.”

(Mateja evaņģēlijs 19:14)

SVĒTDIENAS SKOLAS 
 DARBĪBU SKATĪT SADAĻĀ 

AKTUĀLI AICINĀJUMI-

LŪGUMS PIETEIKTIES BAZNĪCAS IKNEDĒĻAS UZKOPŠANAS BRIGĀDĒ, 

uzkopšana notiek saskaņā ar grafiku,

zvanīt vai sūtīt sms Ievai 
29157260  Draudzes grāmatu galdā var iegādāties grāmatas vai pasūtīt, kā arī izmantot jau esošo bibliotēkuSekojam aicinājumam.

Paliekam par katru no jums aizlūgšanās. Sargiet sevi un cits citu. Lai Dievs svētī, ka šī situācija drīz vien uzlabojas, un mēs no jauna varam sanākt kopā, lai svinētu Dievkalpojumus ierastajā kārtībā.

P.S.
Šie būs mūsu draudzes rekvizīti, ja esat gatavi atsaukties ziedošanas aicinājumam:
Latvijas evanģeliski luteriskās Baznīcas

 Doles-Ķekavas draudze

Rīgas iela 75, Ķekava, Ķekavas novads., LV 2123

Reģ.Nr. 90000468932

A/S Swedbank

Konta Nr. LV44HABA0551032382287

Jau iepriekš pateicos ikvienam, kas būs gatavs atbalstīt mūsu draudzi tās vajadzībās. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī!

Cerot, uz drīzu tikšanos ar katru no jums,
Kristus mīlestībā un sirsnībā,

Jūsu mācītājs, prāvests Arnis Eltermanis.

Tel. 29177336; arniseltermanis@gmail.com.


 

LAI MĪĻAIS DIEVS MŪS IZGLĀBJ UN PASARGĀ!                                      
INFORMĒJAM PAR BAZNĪCAS REMONTIEM UN LABIEKĀRTOŠANU:

* ATZĪMĒJAM JAU PADARĪTO :) (skatīt šeit)


*2020.GADA VASARĀ TIKA PAVEIKTI IESPAIDĪGI  BAZNĪCAS IEKŠPUSES REMONTI- GRĪDAS REMONTS (SLĪPĒŠANA, LAKOŠANA), SOLU RESTAURĀCIJA, NOKRĀSOTAS  SIENAS, ATJAUNOTI SIENU DEKORI, ĀRPUSĒ ATJAUNOTS AKMEŅU SEGUMS AP PAMATIEM. To var apskatīt sadaļā "Galerijas"

*‍**

GAIDĀM IETEIKUMUS UN IDEJAS GAN VĒL PAR TO KAS NAV PAMANĪTS, GAN PAR PAVEIKŠANAS IESPĒJĀM.

ĪPAŠI AICINĀM PIETEIKTIES DRAUDZES VĪRUS AR GALDNIECĪBAS, SANTEHNIĶA, ELEKTRIĶA UN REMONTDARBU PRASMĒM, KĀ ARĪ ČAKLAS ROKAS VISIEM PĀRĒJIEM DARBIEM.

LŪDZAM SEKOT AICINĀJUMIEM UZ TALKĀM! 

LŪGSIM TO KUNGU UN VISI KOPĀ MĒS TO PAVEIKSIM!
‍‍Atcerēsimies to, ka draudze un tās pastāvēšana ir atkarīga no ikkatra no mums, tāpat kā tas, ‍kā mēs tajā jutīsimies. 
‍‍‍‍                    Svētdarbības -Grēksūdze-BRĪVS UN LAIMĪGS! 

Kāpēc grēksūdze? 
Visu par grēksūdzi var izlasīt sadaļā "Izlasi!"
Mācītājs Arnis Eltermanis aicina uz privāto grēksūdzi. 
Vienoties par grēksūdzes laiku var pa tālruni. 2019.GADĀ MŪSU DRAUDZĒ :
IESVĒTĪTI 14
KRISTĪTI 20
 ‍        LAULĀTI 4 pāri

2018.GADĀ MŪSU DRAUDZĒ :
IESVĒTĪTI 20
KRISTĪTI 28
 ‍        LAULĀTI 9 pāri
      LAULĪBU IESVĒTĪBA 1 pāris


2017.GADĀ MŪSU DRAUDZĒ :
IESVĒTĪTI 28
KRISTĪTI 38
 ‍        LAULĀTI 5 pāri
      LAULĪBU IESVĒTĪBA 1 pāris


2016.GADĀ MŪSU DRAUDZĒ :
IESVĒTĪTI 25
KRISTĪTI 50
 ‍        LAULĀTI 10 pāri

Mūsu draudzē kalpo mācītājs, Jūrmalas iecirkņa prāvests Arnis Eltermanis

tālrunis: 29177336
e-pasts:
arniseltermanis@gmail.com

Tikšanos iespējama iepriekš sazinoties pa tālruni.


Sirsnīgi pateicamies par ikvienu ziedojumu mūsu skaistās baznīcas ēkas uzturēšanai -

‍ gan remontiem, gan apkurei.

‍Ziedošanu varat veikt gan pārskaitot uz draudzes bankas kontu, gan samaksāt draudzes kancelejā, norādot ziedojumu mērķi! Bankas rekvizītus
atradīsiet sadaļā "Kontakti".
Var ziedot arī baznīcā! 


 


       
   
       

  KontaktiemArnis Eltermanis
mācītājs
arniseltermanis@gmail.com
29177336‍Kaspars Cērps
‍evanģēlists

Raitis Heniņš
 draudzes priekšnieks
 raitis@gd.lv
 29149425Ieva Kolosovska
 diakonijas un
 saimniecības vadītāja
29157260Lauris Bērziņš 

Kapu pārzinis 
25773343
lauris00777@inbox.lv

Draudzes e-pasts:

doleskekavasdr@inbox.lv

www.facebook.com  /

/kekavas.baznica 

 
Copyright 2006; Created by MB Studija »