Aktualitātes
 Svētdarbības
 Notikumu kalendārs
 Regulārās norises
 Notikumi
 Izlasi!
 Draudzes avīze
 Vēsture
 Svētdienas skola
 Draudzes padome
 Galerijas
 Kapsēta
 Kontakti
 Ķekavas Romas katoļu draudze
 Noderīgas saites
Meklēšana

 
 

Esam arī  https://www.facebook.com/kekavas.baznica 17.jūnijā draudzē viesojās mūsu mīļo draugu draudzes no Stovneres (Norvēģijā) pārstāvis Kjell Olav Sannes, kurš varēja aplūkot stovneriešu dāvinājumu-jau iebūvētās konstrukcijas svētdienas skolas telpu izbūvei. Savstarpēji sirsnīgi sveicienu vārdi izskanēja gan baznīcā, gan arī apspriežot nākotnes plānus pie gardumu galda. Pateicība Dievam par šo sirsnīgo tikšanos! 

Šajā pašā svētdienā draudzi iepriecināja arī 5 bērniņu kristības :) 

Sirsnīgi apsveicam gan jaunkristītos, gan viņu vecākus, gan krustvecākus.
Doles-Ķekavas ev.lut.baznīcā

Kultūras notikumu

 Baznīcu nakts  „GAISMA IR NĀKUSI PASAULĒ”

Latvijas simtgades pasākumu ietvaros apmeklēja apmēram 200 viesu...:) 


PATEICĪBAS PASĀKUMS BAZNĪCU NAKTS DALĪBNIEKIEM UN ORGANIZATORIEM.‍VIENS NO IDEJAS AUTORIEM JURĢIS KLOTIŅŠ
‍                 
Ar šo fotogrāfiju piedalījāmies Baznīcu nakts konkursā-
Latvijas karogs dievnamā.

Karogs baznīcas telpā pie altāra atrodas visus šos neatkarīgās Latvijas gadus un mums viņš šajā vietā IR iederīgs, jo mūsu sirdīs ir blakus Dievam.

Laidiet bēniņus pie manis, jo tiem pieder Debesu valstība…

 

19.maijā mūsu draudzes Svētdienas skolas bērni ar ģimenēm pulcējās pie Daugavas uz mācību gada noslēguma pasākumu.

 

Pasākumu atklāja ar skaistu dziesmu, ko ar ğitāras spēli pavadīja Antra. Sveicienu saņēma arī pati Antra, jo tieši šī diena bij viņas dzimšanas diena.
Mūsu svētdienas skolas skolotāja Līga sarūpēja uz uguns vārītu frikadeļu, jeb kā bērni teica- mazo katletīšu zupu!!!  Otrā katlā tika uz ugunskura vārīta zāļu tēja, kura sildīja visus ar auksto vēju izpūstos.
Par Svētdienas skolas apmeklējumu bērni saņēma pateicības kartiņu no mācītāja Arņa.
Stiprais un aukstais vējš gan mūs visus papurināja un pasaldēja, bet kopā būšanas prieku aizpūst nespēja.
LIELS, LIELS PALDIES mūsu draudzes svētdienas skolas skolotājām Rudītei un Līgai par kalpošanu.

 Pēc bērnu prieka varēja redzēt cik mīļas un jaukas ir skolotājas un kāds liels darbs ir ieguldīts mūsu bērnos. 
Mūsu bērni ir mūsu nākotne un mēs tos  mīlam!

Tiekamies jau pēc pāris mēnešiem jaunajā svētdienas skolas sezonā.

Aicinām pieteikties nākamajam mācību gaidām  Svētdienas skolas skolotāju palīgus. Galvenais nosacījums-lai patīk darbs ar dažādu vecuma bērniem.

 

Paldies katram ziedotājam, kurš ziedoja gan darbu, gan laiku, gan naudiņu, lai šī skoliņa pastāvētu un būtu piepildīta ar bērniem.

 

Vasarā ļoti gaidām darbīgas rokas, lai varētu labiekārtot mūsu jaunās telpas, kurās bērni varēs turpināt iegūt zināšanas un piedzīvot kopā būšanas prieku.
Par darbiem pieteikties pie Ievas Kolosovskas.


Ja ir iespēja atbalstīt finansiāli jauno telpu labiekārtošanas darbus, tad var ziedot kancelejā vai pārskaitot naudu uz baznīcas kontu, mērķī norādot -ziedojums Svētdienas skolai.

 

‍‍


 
Vasarsvētku dievkalpojumā draudze tika bagātīgi svētīta ar jauniem draudzes locekļiem, gan kristītiem, gan iesvētītiem, kuri iesvētes mācību bija uzsākuši februārī. Daži savu iesvētes mācības kursu apguva Gregorskolas pusaudžu iesvētes apmācībās par kurām varat izlasīt šeit.
 Sirsnīga pateicība no draudzes par ļoti praktisko un noderīgo dāvanu !

Laipni lūgti draudzē-kalposim tam Kungam ar prieku!


Dievkalpojumu muzikāli kuplināja draudzes ansamblis-sirsnīga pateicība! Sveicām,protams, arī nedēļas gaviļniekus. Sirsnīgs paldies Ievai un Kārlim par skaisti izrotāto baznīcu!

Bet kā jau jebkurš  mācību ceļš, arī šajā pirms sasniegtā galamērķa, bija jāiztur pārbaudījums, kuru mācītājs Arnis mīļi sauc par festivālu -


Pēc festivāla ...atvieglojuma nopūtas, sarunas un iesvētāmo pateicības dāvana draudzei...
Nākošais darbiņš ir padarīts-priecājas gan bērni, gan vecāki...sirsnīgs paldies Ievai, Robertam, Kārlim, Edgaram...un visiem pārējiem atbalstītājiem un darītājiem.


Diakonijas pamata kalpošanas mērķis ir Evaņģēlija apliecināšana rūpēs par tuvāko – par cilvēku mums līdzās, kuram nepieciešama mūsu palīdzība. Diakonija atgādina, ka Dievs mīl katru cilvēku un katrā cilvēkā ir Dieva līdzība (Mt. 25:40). 

Ja Tev ir zināms cilvēks no mūsu draudzes, kurš priecātos par apciemojumu ,droši sazinies ar mācītāju Arni .
Ja vēlies ziedot Diakonijas darbam, tad to var izdarīt kancelejā vai pārskaitot naudiņu uz baznīcas kontu ar norādi mērķī - Diakonijas vajadzībām.
PALDIES!


 25.februārī DIEVKALPOJUMĀ APSVEICĀM MŪSU MĀCĪTĀJU ARNI ELTERMANI, 


KURŠ 19.FEBRUĀRĪ TIKA APSTIPRINĀTS JŪRMALAS IECIRKŅA PRĀVESTA AMATĀ. 
                   
TAS NOZĪMĒ, KA VIŅŠ IR ARĪ LELB KAPITULA LOCEKLIS.

 Prāvests ir iecirkņa mācītāju, palīgmācītāju, neordinēto garīgo darbinieku un draudžu tuvākais priekšnieks un padomdevējs (Satversmes 64. p.). 

Prāvests ir diecēzes bīskapa pārstāvis iecirknī un iecirkņa pārstāvis Kapitulā (Satversmes 65. p.). Prāvests arī pārrauga un apmeklē sava iecirkņa draudzes, vada iecirkņa mācītāju konferences un citas tikšanās iecirknī.

Kapituls ir vadības institūcija Virsvaldes sastāvā, kurā ietilpst LELB bīskapi, prāvesti un dekāni. LELB ir sadalīta diecēzēs un prāvestu iecirkņos. Vairāk informācijas sadaļā "Izlasi"


 "Jēzus atbildēja viņai un sacīja: Ikvienam, kas šo ūdeni dzer, atkalslāpst, bet kas dzers to ūdeni, ko es viņam došu, tam ne mūžam vairs neslāps. 

Bet ūdens, ko es tam došu, kļūs par ūdens avotu, kas verd mūžīgai dzīvei. "

/Jņ.4:13-14/

7.februārī pl.19.00 Doles-Ķekavas ev.lut.baznīcā

SĀKĀS JAUNA IESVĒTES MĀCĪBAS GRUPA
Aicināti visi interesenti - gan tie, kuri sāk ticības ceļu, gan tie, kuri jau iesvētīti, bet vēlas piedalīties sarunās par Dievu.
Vēlams pieteikties draudzes kancelejā vai pa e-pastu: doleskekavasdr@inbox.lv, bet var nākt arī tāpat. Jautājumu gadījumā sazināties ar ‍mācītāju Arni Eltermani. INFORMĒJAM DRAUDZI PAR BAZNĪCAS REMONTIEM UN LABIEKĀRTOŠANAI NEPIECIEŠAMAJIEM DARBIEM. 

‍GAIDĀM IETEIKUMUS UN IDEJAS GAN VĒL PAR TO KAS NAV PAMANĪTS, GAN PAR PAVEIKŠANAS IESPĒJĀM.
ĪPAŠI AICINĀM PIETEIKTIES DRAUDZES VĪRUS AR GALDNIECĪBAS, SANTEHNIĶA, ELEKTRIĶA UN REMONTDARBU PRASMĒM, KĀ ARĪ ČAKLAS ROKAS VISIEM PĀRĒJIEM DARBIEM.

‍DARBIEM ĀRĀ, GAIDĪSIM SILTĀKU LAIKU, BET DARBIEM IEKŠTELPĀS JĀĶERAS KLĀT 

‍LŪDZAM SEKOT AICINĀJUMIEM UZ TALKĀM! 

LŪGSIM TO KUNGU UN VISI KOPĀ MĒS TO PAVEIKSIM!
‍‍Atcerēsimies to, ka draudze un tās pastāvēšana ir atkarīga no ikkatra no mums, tāpat kā tas, ‍kā mēs tajā jutīsimies. 

‍DARBI ĀRĀ (GAIDĀM SILTĀKU LAIKU)
* P‍UĶU STŪRĪŠA IEKĀRTOŠANA 

 
*‍ ŠĶŪNĪTIS SAKĀRTOTS!!! :)

*‍ JAUNA ŽOGA UZLIKŠANA UN 
*‍ ŠAJĀ BAZNĪCAS PUSĒ GRIBAM IZVEIDOT BĒRNIEM LAUKUMIŅU AR SMILŠU KASTI, ŠŪPOLĒM, SOLIŅIEM, VARBŪT PAT KĀDU NOJUMI, JO ĀRĀ PIE BAZNĪCAS PAKAVĒTIES VARĒTU IEPATIKTIES VISIEM.
*‍ ARĪ SKAISTO ŽOGA AKMENS STABU NOTĪRĪŠANA. 
*‍BAZNĪCAS JUMTA NOMAIŅA 
(TAS IR ĻOTI LIELS DARBS, BET PLĀNOJAM UN VIRZĀMIES UZ DARĪŠANU)
‍BAZNĪCAS IEKŠTELPĀS
*‍ UZSĀKTS ALTĀRA REMONTS
 ‍
*‍ TELPAS VIRS ALTĀRA SAKĀRTOŠANA UN 
*‍ DARBNĪCAS LABIEKĀRTOŠANA

*‍ SVĒTDIENAS SKOLAI IZBŪVĒTĀS TELPAS IEKĀRTOŠANA
*‍ VIRTUVĪTES LABIEKĀRTOŠANA 
(GAN APMĒBELĒŠANA, GAN TRAUKU MAZGĀJAMĀS MAŠĪNAS PIESLĒGŠANA UTT.)

LŪGSIM TO KUNGU UN VISI KOPĀ MĒS TO PAVEIKSIM!
‍‍Atcerēsimies  to, ka draudze un tās pastāvēšana ir atkarīga no ikkatra no mums, tāpat kā tas, 
kā mēs tajā jutīsimies. 


 Ir vajadzīga palīdzība malkas,brikešu iegādē.

Nav uzreiz krava vajadzīga,priecāsimies arī par mazumiņu.
Tik cik ieiet vieglās mašīnas bagāžniekā varam Ķekavas apkārtnē aizbraukt.
Malka,briketes vajadzīgas,lai apsildītu telpu,kura paredzēta diakonijas darbam.

Ja Tev ir iespēja palīdzēt,lūdzu sazinies ar Ieva Kolosovska mob.29157260Svarīga informācija!!!!

Ja kādam ir zināmi cilvēki vai ğimenes, kurām vajadzīgs kāds apģērbs,tad lūdzu zvanīt Ieva Kolosovska (var facebook rakstīt) 29157260 un visu sarunāsim un pēc iespējas piegādāsim.

Būtu labi pirms tam noskaidrot ko un kādus izmērus vajag.
 


AKTUĀLI AICINĀJUMI-

* LŪGUMS PIETEIKTIES BAZNĪCAS IKNEDĒĻAS UZKOPŠANAS BRIGĀDĒ (uzkopšanas notiek saskaņā ar grafiku)

*AICINĀM PIETEIKTIES DRAUDZES ANSAMBLĪ DZIEDĀTGRIBĒTĀJUS.

‍ZVANĪT ANSAMBĻA VADĪTĀJAI DANUTAI ELTERMANEI 20110103.


 

Bet Jēzus sacīja: „Laidiet bērniņus un neliedziet tiem pie Manis nākt, jo tādiem pieder Debesu valstība.”

(Mateja evaņģēlijs 19:14)

 Ar 1.oktobra  dievkalpojumu uzsākās  svētdienas skolas mācību gads .

Laipni aicināti visi gribētāji!
Audzēkņi sadalīti divās grupiņās. 
Nodarbības notiek dievkalpojuma laikā Doles Tautas namā.

Vairāk par svētdienas skolu lasiet sadaļā - Svētdienas skola

Skolotājas Madara, Līga un Rudīte (attēlā)


‍                    Svētdarbības -Grēksūdze-BRĪVS UN LAIMĪGS! 
Kāpēc grēksūdze? 
Visu par grēksūdzi var izlasīt sadaļā "Izlasi!"
Mācītājs Arnis Eltermanis aicina uz privāto grēksūdzi. 
Vienoties par grēksūdzes laiku var pa tālruni. 


JAUNUMS MŪSU DRAUDZĒ -

 DĀMU UN VĪRU VAKARI 
BAZNĪCĀ.
 TIE NOTIEK 
VIENU REIZI MĒNESĪ!

 DĀMU VAKARUS VADA MĀCĪTĀJA ARŅA SIEVA DANUTA, BET VĪRU VAKARUS MĀCĪTĀJS ARNIS. IETEIKUMS ŅEMT LĪDZI DRAUGUS UN DRAUDZENES. ARĪ TAD, JA VIŅI NAV MŪSU DRAUDZĒ VAI IESVĒTĪTI :)

BŪSIM KOPĀ, DALĪSIMIES PIEREDZĒ DAŽĀDOS JAUTĀJUMOS, LŪGSIMIES, SNIEGSIM ATBALSTU CITS CITAM...TIEK VĀRĪTA  ZUPA :)

P.S. PAR ŠIEM VAKARIEM LIELISKAS ATSAUKSMES-GAN INTERESANTI, GAN SVĒTĪGI, GAN ZUPA GARŠĪGA :)
SEKOJAM INFORMĀCIJAI PAR NĀKAMO TIKŠANOS! SĀKCIES 
ALTĀRA REMONTS.

 PATEICĪBA DIEVAM!

2017.GADĀ MŪSU DRAUDZĒ :
IESVĒTĪTI 28
KRISTĪTI 38
 ‍        LAULĀTI 5 pāri
      LAULĪBU IESVĒTĪBA 1 pāris


2016.GADĀ MŪSU DRAUDZĒ :
IESVĒTĪTI 25
KRISTĪTI 50
 ‍        LAULĀTI 10 pāri

      „MANA DRAUDZE  ir vieta, kur sludina Dieva vārdu, kur Dieva Gars strādā un kur sajūtams Viņa spēks. Te man atklājas Dieva mīlestība iekš Kristus Jēzus. Te manai dvēselei patīk kavēties. Te es garīgi augu. Te mana ticība un mīlestība aug un mani spēcina dzīvot svētu dzīvi. Ar savu draudzi esmu savienojies svētā derībā, tādēļ meklēju viņas labumu. Es cenšos kārtīgi ņemt dalību pie manas draudzes dievkalpojumiem. Es ar prieku dodu Dieva valstības darba vajadzībām un no sirds piedalos draudzes darbos. Mana draudze mani audzina Dieva bērna dzīvē še virs zemes. Mana draudze mani sagatavo uz dzīvi debesīs, kur caur mana Kunga Kristus nopelnu ceru sastapties ar visiem Dieva bērniem pie Dieva troņa uz mūžīgu dzīvošanu”.

 


Mūsu draudzē kalpo mācītājs Arnis Eltermanis
tālrunis: 29177336
e-pasts:
arniseltermanis@gmail.com

Mācītāja pieņemšanas laiki
Par tikšanās laiku vēlams iepriekš sazināties pa tālruni.

 Draudzes grāmatu galdā var iegādāties grāmatas vai pasūtīt, kā arī izmantot jau esošo bibliotēku.Sirsnīgi pateicamies par ikvienu ziedojumu mūsu skaistās baznīcas ēkas uzturēšanai -
‍ gan remontiem, gan apkurei.

Šobrīd aktuāls ir jumts, notekas un žogs.

‍Ziedošanu varat veikt gan pārskaitot uz draudzes bankas kontu, gan samaksāt draudzes kancelejā, norādot ziedojumu mērķi! Bankas rekvizītus
atradīsiet sadaļā "Kontakti".
Var ziedot arī baznīcā! 


 


       
   
       

  KontaktiemArnis Eltermanis
mācītājs
arniseltermanis@gmail.com
29177336

Raitis Heniņš
 draudzes priekšnieks
 raitis@gd.lv
 29149425Ieva Kolosovska
 diakonijas un
 saimniecības vadītāja
29157260


Rihards Dremakovs 

Kapu pārzinis 
25923354 
rihards.dremakovs@inbox.lv

Draudzes e-pasts:

doleskekavasdr@inbox.lv

www.facebook.com  /

/kekavas.baznica 
 
Copyright 2006; Created by MB Studija »